Inkasso & Fogedret | Erhvervsret opgave

Opgavebeskrivelse
1. Start med at definer det juridiske område
Spørg jer selv, hvilket juridisk område omhandler sagen? Det kan fx være erstatningsret eller køberet. Nogle sager kan dreje sig om flere juridiske områder.

2. Formuler den juridiske problemstilling
Hvilke konkret problem indenfor fx køberetten, skal der findes en løsning på? Fx om en forbruger kan kræve, at sælger tager en brugt bil tilbage, fordi der er en mangel (fejl) på den?

3. Angiv retskilder
Hvilke retskilder findes der på området. Nogle gange findes der flere forskellige regler. Her er det vigtigt at gøre sig klart hvilke regler, der er stærkest. Altså skal i huske at retskilde-hierarkiet omtalt i systime-bogens kapitel 2 er udgangspunktet.

4. Redegør for teori
Når du/i har fundet de regler, principper mv., der gælder for den juridiske problemstilling, skal der redegøres for de relevante regler. Her skal du/i redegøre for teorien uden at relatere til den aktuelle konflikt - altså uden at relatere til den konkret opgave.

5. Vurder teori i forhold til fakta
Når du/i har styr på teorien, skal den kobles sammen med sagens faktuelle omstændigheder - altså opgaveteksten. Det er først i dette punkt, at den reelle vurdering og analyse af problemstillingen sker.

6. Afgiv begrundet konklusion/løsning

Samtidig er Henrik Hansen lidt bekymret for sit tilgodehavende på 250.000 kr. hos Stein Bagger. Henrik Hansen har hørt, at Stein Bagger er ved at sælge alt i Danmark for at slå sig ned i USA.
Men Henrik Hansen har kun en faktura som dokumentation for sit krav.

Løsningsforslag:

Henrik Hansen kommer ugen efter på besøg hos sin mor, der er meget dement og derfor bor på et plejehjem. Her fortæller personalet ham, at der har været et reportagehold for at optage en udsendelse om dementes forhold. Henrik Hansen mener ikke, det er rimeligt, at hans gamle mor skal i fjernsynet, når hun ikke er klar over, hvad hun har deltaget i. Henrik Hansen er i øvrigt værge for sin mor, og mener at han skulle have haft mulighed for at godkende optagelserne.
Henrik Hansen vil gerne undgå, at fjernsynsudsendelsen bliver vist.

Uddrag
4. Redegør for teori:

Når du/i har fundet de regler, principper mv., der gælder for den juridiske problemstilling, skal der redegøres for de relevante regler. Her skal du/i redegøre for teorien uden at relatere til den aktuelle konflikt - altså uden at relatere til den konkret opgave.

- Renteloven: De tilgodehavende kan opkræve renter, hvor der bliver tilføjet et rykkergebyr, og 100 kr. oveni det beløb der skyldes, og så har rekvisitus 10 dage til at betale af, hvis det ikke bliver gjort så forekommer der endnu en rykker.

- Retsplejeloven: Retsplejelov § 224 - Borgerlige retssager behandles i 1. instans ved byret, medmindre andet er bestemt i denne eller anden lov.

- Inkassoloven: I inkassoloven, vil man blive indkaldt til fogedretten, hvis man ikke betaler sine regninger, i fogedretten indgås en afdragsordning med debitor for gælden til kreditor. Kreditor vil i den forbindelse tage udlæg i nogle af debitors aktiver til sikkerhed for gælden. Såfremt debitor erklærer i fogedretten at han intet ejer, indgiver debitor en insolvenserklæring. Det gør så at debitor bliver fredet i 6 måneder, og han ikke kan indkaldes i fogedretten i den periode.

- Retspraksis: Retspraksis er tidligere afsagte domme, der bliver anvendt som retskilder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu