Hverdagen bag den lukkede dør | Opgave

Indledning
Vi lever i et præsentationssamfund, hvor vi bliver målt og vejet, på alt vi gør, og det har konsekvenser. Flere og flere unge bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom, og antallet af unge der har brug for hjælp stiger.

I reportagen ”Forbandet Ungdom”, der er udgivet søndag d. 10. januar 2021, tager journalist Andreas Legarth Smith os med ind bag den lukkede dør til børne- og ungdompsykiatrisk afsnit B 204 i Glostrup, og fortæller os om hans oplevelser.

Han fortæller bl.a. om, hvordan personalet og de andre patienter agerer, når en ny ung patient ankommer til afsnit B 204, hvilke forholdsregler der bliver taget, de unges selvmordstanker og meget mere.

Genren for denne reportage er en nyhedsreportage. Legarth Smith har selv været til stede, da den nye patient ankom til afsnit B 204

og han har oplevet det hele som en flue på væggen. Reportagen indeholder både grundige beskrivelser af miljø og personer, samt hans eget sanseindtryk.

Uddrag
I og med Legarth Smith gør brug af erfaringskildens Ellas udtaleser gennem hele reportagen, gør det, det lettere for os læsere at leve os ind historien og sætte os i Ellas sted, og på den måde bliver nyhedskriteriet identifikation opfyldt.

Udover det nyhedskriterie, bliver nyhedskriterierne væsentlighed og konflikt også opfyldt. I slutningen af reportagen på side 6 skriver Legarth Smith således ”Kloge hoveder har tænkt langt og længe over

hvordan det mon kan være, at flere og flere unge mennesker får psykiatriske diagnoser.” Her beskriver han altså, at der er et samfundsmæssigt problem, da flere og flere unge mennesker bliver diagnosticeret med en psykisk sygdom.

På den måde er reportagen også væsentlig for læseren og samfundet. Der er også en konflikt mellem Ella og personalet, der prøver at hjælpe/guide hende.

Hun prøver at teste deres grænser af, og se hvor langt hun kan gå, før der kommer en reaktion. Hun kalder bl.a. personalet for ”fucking røvhuller”.

Da reportagen ikke er en sensation eller som sådan aktuel, opfylder den ikke disse to nyhedskriterier.

Legarth Smith har valgt at vinkle reportagen på en bestemt måde. I stedet for at fokusere på, at de unge er her imod deres vilje og hvor meget de er truet af selvmordstanker

bliver der mere fokuseret på, hvilke ting der bliver gjort i hverdagen, for at de unge kan få det bedre samt sikkerheden omkring de unge og de ansatte.

Vi kan finde eksempler på det flere steder i teksten bl.a. på side 5, hvor Legarth Smith beskriver, hvordan et spil Uno eller at lægge et puslespil kan hjælpe de unge med at komme igennem dagen

og hvordan han fik en alarm i hånden da han ankom, og at ingen døre/vinduer kan låses op uden en bestemt nøgle.

Synsvinklen i denne reportage er taget med udgangspunkt i medarbejdernes perspektiv. Det kan vi bl.a. se når vi kommer med bagom til deres møder om den nye patient både før og efter hendes ankomst.

Der er selvfølgelig steder i teksten, hvor det er tydeligt for læserne, hvor dårligt flere af de unge har det. Det er dog med til at understrege alvoren i at være indlagt på afsnit B 204.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu