Indholdsfortegnelse
Hvad er Scientology?
Stifteren af Scientology, L. Ron Hubbard
Find en Scientology Kirke
Baggrund og grundprincipper
Hvordan er Scientology kirken struktureret?
Deltag i Scientology events
Scientology online kurser
Informationsvideoer

Uddrag
Scientology, som er udviklet af L. Ron Hubbard, er en religion, der tilbyder en præcis rute. Den leder til en fuldkommen og sikker forståelse af ens sande åndelige natur samt ens forhold til selvet, familien, grupper

Menneskeheden, alle former for liv, det materielle univers, det åndelige univers og Det Højeste Væsen. Scientology henvender sig til ånden – ikke kun kroppen eller sindet – og tror at Mennesket er langt mere end et produkt af sine omgivelser eller gener.

Scientology omfatter en samling viden, som strækker sig over bestemte fundamentale sandheder. De vigtigste af dem er: Mennesket er et udødeligt åndeligt væsen. Hans erfaring strækker sig et godt stykke udover en enkelt livstid.