Hashmarkedet | IØ opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 4.16 Hashmarkedet
a. Redegør for prisdannelsen på hash ud fra diagrammet – og forklar herunder hvorfor prisen vil lande på 65 kr.

b. Økonomer vurderer, at priselasticiteten på hash ligger på omkring –0,5. Hvad fortæller det om efterspørgslen på hash?

c. Redegør kort for begrebet fuldkommen konkurrence – og giv ud fra dette en vurdering af, om hashmarkedet opfylder betingelserne for et marked præget af fuldkommen konkurrence.

d. Hvordan påvirkes hashmarkedet, hvis politiet får succes med at ramme – og dermed fængsle – nogle af de store hashhandlere? Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

e. Hvordan påvirkes hashmarkedet, hvis folketinget hæver straffen markant for besiddelsen af selv små mængder hash. Indtegn situationen i diagrammet og forklar, hvad der sker med prisen.

f. For nogle år siden fjernede man grænsekontrollen i Danmark, fordi vi blev medlem af det såkaldte Schengen-samarbejde. Dette betød en markant større indstrømning af alle former for euforiserende stoffer, herunder også hash. Hvordan påvirkedes hashmarkedet af dette? Indtegn situationen i diagrammet og forklar hvad der sker med prisen.

g. I flere år har man i Danmark talt om at gøre hashhandel og hashbesiddelse lovligt. Hvordan tror du, at dette vil påvirke hashmarkedet? Indtegn din forklaring i diagrammet og forklar hvad der sker med prisen.

Uddrag
a. Redegør for prisdannelsen på hash ud fra diagrammet – og forklar herunder hvorfor prisen vil lande på 65 kr.

Prisen på hash lander på 65kr fordi det er der hvor udbuddet og efterspørgslen er i balance, og de 65kr er ligevægtsprisen.

Ligevægtsprisen bliver dannet ved at den udbudte mængde, svare til den efterspurgte mængde og danner prisen på 65kr.

b. Økonomer vurderer, at priselasticiteten på hash ligger på omkring –0,5. Hvad fortæller det om efterspørgslen på hash?

Hvis priselasticiteten på hash ligger på -0,5 vil det sige at hash er et uelastisk produkt hvilket betyder at hvis prisen på hash stiger eller falder, vil der stadig være ca. lige mange efterspørgere.

Efterspørgslen vil ikke ændre sig ret meget. Man kan også sige at hash er et uealstisk produkt fordi man bruger en meget lille markedsandel på at købe det

hvis man er afhængig af hash bliver det en nødvendighedsvare, der er ikke ret mange substituerende produkter og prisen på hash er lav.

Alt det er med til at gøre hash et uealstisk produkt. Efterspørgselskurven på grafen er meget lodret så allerede inden man har beregnet priselasticiteten, kan man gætte på den er uelastisk.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu