Jeg har valgt at skrive opgave 4 fra kompendiet. Denne opgave er et essay, hvor formålet er at diskutere de danske public servicekanalers berettigelse, samt en vurdering af fremtidsmulighederne for disse public servicekanaler.

Indledning
Forinden diskussionen om hvor vidt public services er berettiget eller ej, samt hvor store fremtidsmuligheder der er i dette, er det en god ide at få fastlagt, hvad begrebet oprindeligt betyder.

Hvis du i dag slår ordet op i Den Store Danske får du givet definitionen: ”oplysende og ikke-kommerciel medievirksomhed, specielt inden for TV og radio, fx Danmarks Radio (DR).

Formålet er at sprede programmer til hele befolkningen af ”alsidig, kulturel og oplysende art, som det blev udtryk i den danske radiolov i 1926. Derfor skal virksomheden være uafhængig af direkte økonomiske og partipolitiske interesser”.

Med andre ord er public service en service, der er blevet skabt som følge af offentlighedens interesse.

Uddrag
Der har i en længere periode været en debat om, hvor vidt man skulle kunne til- og fravælge de DR kanaler man som hustand ikke ser nyttige. Denne debat kommer først og fremmest fra en del af befolkningen, men er senere hen også blevet et punkt Liberal Alliance overvejer.

Ville denne debat blive fuldført med succes, eller vil det have en større effekt på eksistensen af public service? Hvis ønsket om til- og fravælgelse af DR’s kanaler vil føre til, at DR vil have færre indtægter og i forlængelse af dette vil deres ressourcer blive reduceret og formindsket - hvilket kan have konsekvenser for kvaliteten for programmerne DR producere.

Dermed sagt vil den danske public service blive forringet, hvilket muligvis kan være en ende på public service i Danmark. Det vil for Danmark blive svært at på informationer og oplæg til samfundsdebatter, da det er det den danske public service har til opgave.

Den danske public service virker som en mere underholdende måde at frembringe viden og debatter i forhold til landets samfundsproblemer.

I et Tv-program som eksempelvis ”Deadline” eller ”Vi Ses Hos Clement” bliver der frembruset en masse vigtige og seriøse emner, der ender ud i debat.

Dette er også grunden til, at disse programmer bliver produceret, da man mener det er vigtige emner og have viden omkring.