Har Darwins evolutionsteori ændret vores syn på gud

Indledning
Helt tilbage for tiderne morgen har religion og kirke fyldt meget i danskernes liv, og kirken har i mange år haft magt over danskerne og kirkens mænd har brugt religion til at holde folket på plads og holde dem fra at gøre oprør.

Det religiøse var både vejen til magt og penge, for dem i overklassen.

Præster og biskopper har kunne fortælle danskerne, hvad de måtte og ikke måtte, hvis de ville undgå at ende i skærsilden, men i 1800-tallet skete der revolutionerende ting inden for naturvidenskaben.

En af de ting var Charles Darwins evolutionsteori. Denne teori gik imod jordens skabelse, som den blev fortalt i biblen.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Opgaveformulering/problemformulering 3
Metodeovervejelser 3
Hoveddel 4
Redegørelse 4
Analyse 5
Diskussion og konklusion 10
Litteraturliste 11
Bilag 12

Uddrag
Hvis man kigger på det første vers strofe 1, kan man se, at der bliver refereret til en kobbertyr.

En kobbertyr er et torturinstrument tyrannen Phalaris brugte til at stege mennesker til døden med, og det siges, at den blev indrettet til at skrigene fra dens ofre skulle blive til musik.

Dette giver mening, da der i første vers strofe 1 står: En Phalaris grum "Gud Fader".

Her bliver der refereret til, at det var Phalaris der brugte dette torturinstrument, men man kan også se, at der derefter bliver refereret til gud fader.

Skal det menes, at gud fader er ligesom Phalaris? Eller er Phalaris den onde gud? Det efterfølges med ” Og Smerte og Skuffelse er den Ild, Han Tyren ombølge lader.”. Her bliver der igen refereret til kobbertyr, som der bliver sat ild til for at torturere folk.

Når man går, videre til anden vers står der ” Han hører da oppe fra Himlen fro, De martrede Sjæles Klager, Dog først naar en Digter er med deri, Ham rigtig Concerten behager.”

Her virker det som om, der bliver sagt, at gud er oppe i himlen og hører glad på de pintes sjæles klager, og at når en digter er inden i denne kobbertyr bliver hans ”koncert” bedre.

Det er svært at 100% tyde om der menes, at gud er glad oppe i himlen, eller om det er Phalaris, som er i himlen og hører med glæde de pintes sjæles klager.

I tredje vers står der ”Thi har da og jeg faaet mit Parti; Han ved, con espressione Jeg altid har sunget, og derfor skal, Min Sang nu mod Himmelen tone.”.

Dette virker til, at i vers 2 siger fortæller en digter i kobbertyren, og at i vers 3 vil digteren synge sin sang til himlen. Forklaring på kobbertyren var, at de pintes skrig skulle blive til musik, så er hans sang hans skrig, som han vil have skal nå til himlen?

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu