Græsk økonomi | IØ opgave | 10 i karakter

Opgavebeskrivelse
Opgave 1
a. Lav på baggrund af bilag 1 en beregning der viser udviklingen i Grækenlands befolkning fra 2011 til 2017

b. Forklar, med udgangspunkt i beregningen og bilag 1, hvordan den demografiske udvikling kan påvirke Grækenlands offentlige finanser på kort og lang sigt

Opgave 2
a. Forklar, på baggrund af bilag 2, hvordan kursen på Grækenlands og Tysklands statsobligationer alt andet lige har udviklet sig i perioden 2009- 2012 (besvarelsen kræver ikke beregninger).

b. I bilag 4 står der bl.a.: ”IMF kræver konkrete løfter om gældsnedsættelse. IMF mener ikke, at Grækenlands nuværende gæld er bæredygtig”. Vurder, med inddragelse af relevante tal fra bilagene, hvad der menes med en ikke-bæredygtig gæld.

Opgave 3
a. Analyser, på baggrund af bilag 5, den forventede økonomiske vækst i 2018 i Grækenland og Tyskland.

Opgave 4
a. Grækenland og Tyskland har fortsat fælles valuta, Euroen. Som det fremgår af bilag 7, troede flere økonomer i 2012, at Grækenland ville forlade euroen. Diskuter på baggrund af udviklingen i græsk økonomi siden 2012, om det stadig kan anbefales Grækenland at forlade Euroen. Inddrag bilagene

Uddrag
Man kan se på baggrund af mine beregninger, kan man se, at udviklingen af Grækenlands befolkning er faldet med -2,499% i alt.

I 2011 var befolkningstallet i Grækenland 11,123 millioner indbygger, for 2011-2012 er befolkningstallet faldet med 0.33%, hvilket svarer til 37.000 mennesker.

Så det man konkluderer er, at befolkningen i Grækenland har udviklet sig negativt, på den måde set at der de seneste år, er blevet mindre og mindre befolkning i Grækenland.

---

Man kan se på den blå graf, som er Grækenland, at deres rente er steget markant. Det er den grundet at, som nævnt tideligere er den græske økonomi faldet markant, så når Grækenland skal låne penge af andre

så vil renten være højere, fordi man ikke er sikker på, om Grækenland kan betale alt tilbage, så for at de er sikker på at de er fået noget værdi, sætter de renten op.

Fra år 2009 begynder Grækenlands rente at stige, grunden til dette er, at Grækenland har en økonomisk krise. Så da de ikke har særlig mange af tage af, så bliver enten sat op, så dem de låner penge af, er sikker på at få en værdi.

Man kan derimod se at Tysklands derimod er faldet dog ikke med særlig meget. Man kan ud fra grafen vurdere at Tysklands økonomi er gået stabilt og der ikke har været nogle økonomisk krise hos dem.

Så hvis Tyskland skal låne penge af en et andet land, så forventer man, at man får alle pengene tilbage, da deres økonomi er god og derfor er deres rente ikke særlig høj.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu