Gartneren og herskabet | Analyse | H.C. Andersen

Indholdsfortegnelse
Begrundelse for valg
Præsentation af prøveoplæg
Disposition
- Præsentation
- Analyse
- Oplæsning
- Perspektivering
Hvis man sætter eventyret ind i berettermodellen så mener jeg at:
- Anslag:
- Præsentation:
- Uddybning:
- PONR:
- Konfliktoptrapning:
- Klimaks:
- Udtoning:
OPLÆSNINGSSTYKKE
2. Komposition
- Resume
- Plot
- Konflikt
- Kontraktmodel
- Tidsforløb
3. Personer
- Fortæller / synsvinkel
- Hovedperson
- Relationer / Aktantmodel
4. Miljø / tid
- Miljø
5. Virkemidler
- Sproglige virkemidler
6. Fortolkning
- Tema
- Morale
- Målgruppe
7. Konklusion
- Vurdering + perspektivering

Uddrag
Begrundelse for valg
Jeg har valgt ”Gartneren og herskabet”, fordi jeg synes det er et tankevækkende eventyr.

H.C. Andersen har skrevet om klasseforskel i mange af sine eventyr. Det er det samme tilfælde i dette eventyr, og jeg synes eventyret har et vigtigt budskab som det er vigtigt at udbrede. Jeg kan godt lide, at man i H.C.

Andersens eventyrer skal læse i mellem linjerne for at kunne finde budskabet. Man skal selv lede efter svar, og derfor bliver man nød til at kunne forstå teksten, hvis man skal finde svar.

Præsentation af prøveoplæg
Eventyret jeg har valgt at analysere hedder Gartneren og herskabet. Som mange andre eventyr, så er det H.C. Andersen der har skrevet det.

Eventyret er skrevet under det moderne gennembrud i 1872. I Det moderne gennembrud kom der fokus på realismen i litteraturen og mange problemer blev sat under debat. Det er et kunsteventyr, fordi det er blevet skrevet af en forfatter.

---

Eventyret jeg har valgt at analysere hedder Gartneren og herskabet. Som mange andre eventyr, så er det H.C. Andersen der har skrevet det.

Eventyret er skrevet under det moderne gennembrud i 1872. I Det moderne gennembrud kom der fokus på realismen i litteraturen og mange problemer blev sat under debat.

Det er et kunsteventyr, fordi det ikke er fortalt fra mund til mund og senere blevet skrevet ned, men det er en forfatter der har opdigtet eventyret.

Hvis man kigger på genretræk
Personerne beskrives mere detaljeret i kunsteventyr end det gør i forhold til folkeeventyr.

I folkeeventyr er der flade personer, hvilket betyder at de bliver beskrevet overfladisk. Men i kunsteventyr er personerne runde, hvilket betyder at de bliver beskrevet meget mere i detaljer.

I et kunsteventyr er sproget individuelt og personligt, og dette eventyr bærer tydeligt præg af at det er H.C. Andersen der har skrevet det.

I mange eventyr er der det overnaturlige og magiske. Men dette eventyr skiller sig, som mange andre af H.C. Andersens eventyr sig ud.

Gartneren og herskabet er skrevet meget realistisk og der bliver ikke lagt skjul på hvad der rigtigt foregår. Det passer også meget godt til at eventyret blev skrevet i Det moderne gennembrud.

Som jeg sagde, så var der rigtig meget fokus på i Det moderne gennembrud, at vise det realistiske og det samfundskritikske.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu