Fotosyntese | Biologirapport | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Fotosyntese, respiration og kulstof-kredsløb 2
Materialer 3
Fremgangsmåde 3
De 8 hypoteser 4
Resultater 5
Resultater og forklaring 6
Sammenligninger og kontrol 7
Diskussion 8
Konklusion 11

Uddrag
Til disse processer behøves der måske energi i form af lys? Det er hvad dette forsøg vil klarlægge:

1. Forbruger en grøn plante kuldioxid (CO2), når den udsættes for lys?
2. Behøver en grøn plante lys for at kunne lave fotosyntese?
3. Optager eller udskiller en grøn plante CO2, når den ikke er i lys?

Øvelsen foregår med planten „vandpest“ (Elodea canadensis) i vand. Hvis planterne danner eller forbruger CO2, vil mængden af den opløste CO2 ændre sig. Når CO2 opløses i vand vil følgende ligevægt indstille sig:

Vi kan altså følge planternes dannelse eller forbrug af CO2, ved at se på koncentrationen af H + ioner (pH værdien).

I øvelsen benyttes en syre-base-indikator, bromthymolblåt (BTB), til at registrere ændringerne i væskens pH, idet indikatorens farve er afhængig af opløsningens pH.

pH er et mål for en opløsnings surhedsgrad og afhænger af koncentrationen af brintioner (H +). pH-skalaen går fra 1-14 hvor værdier i den lave ende af skalaen angiver en sur opløsning, området omkring 7 angiver en neutral opløsning og over 7 en basisk opløsning.

BTBs omslags-område ligger ved pH værdier 6,0-7,6, hvilket vil sige, at pH værdier under 6,0 vil give farven gul, mens pH værdier over 7,6 vil give farven blå. Eller sagt på en anden måde: hvis opløsningen er gul er den sur, hvis den er blå er den basisk.

---

1. Der er blevet tilsat lys, vandpest og danskvand. Startfarven var gul, fordi danskvandet lige er blevet tilsat, og det indeholder CO2.

Da planten udøver fotosyntese, vil den bruge den tilsatte CO2 samt vandet og omdanne det til glukose og ilt. Vi forventer derfor, at slutfarven vil blive blå, da den neutraliserer.

2. Der er blevet tilsat lys og danskvand. Da der ingen plante er til at udøve fotosyntese, og derfor mener vi, at opløsningen ikke vil ændre sig. Vi tænker derfor, at den vil forblive gul.

3. Der er blevet tilsat lys og vandpest. Da der ingen CO2 er i starten, vil vi mene, at planten udøver respiration.

Den vil omdanne glukose fra sine grønkorn og ilten fra vandet, til CO2 og H2O. Vi forventer derfor, at den skifter farve til gul.

4. Der er tilsat lys. Da der ingen plante er til hverken at udøve fotosyntese eller respiration, og ej heller tilsat CO2, vil vi påstå at farven forbliver blå, da den er neutral.

5. Der er tilsat vanpest og danskvand. Vi mener at planten vil prøve at udøve fotosyntese, men da der ikke er lys til stede

vil denne proces ikke kunne ske, da fotosyntese kræver lys/energi. Vi forventer den forbliver gul, på grund af det tilførte CO2.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu