Indledning
Herman Bang har med romanen Tine, forsøgt at illustrere og kritisere krigens rædsler, samt at skildre en kærlighedstragedie, ved hjælp af impressionistisk skrivestil.

”Aa gud for skovridderen, blev Sofie ved, mens hun fulgte Tine: han var inde i Deres Kammer for at sige Farvel til Fruens Billed’” (Side 136, linje 11, Kapitel 6)

Dette citat fra kapitlet forudser både sorgen der snart vil bebyrde Tine og krigens farer som Skovridderen snart vil gå i møde. Citatet er også et brillant eksempel på Herman Bangs impressionistiske stil, som er fremtrædende gennem hele romanen.

Uddrag
Denne impressionistiske stil viser sig i forfatterens måde at fokusere på følelserne, i Bergs ”Farvel” og Sofies reaktion, frem for, for eksempel, direkte at skrive: ”Skovridderens farvel var sørgeligt/tragisk” osv. Man kan komme med utallige eksempler og citater fra historien, som beskriver krigen alene, men de mest interessante og tvetydige dele af kapitlet smelter krigens rædsler sammen med Tine og Skovridderens kærlighedshistorie.

Som da skovridderen ”tilfredsstiller sit nagende begær”. Her antydes den første elskov mellem Berg og Tine, som foregår i de hærgede ruiner af Bergs hjem. En ekstra pointe at tage fat i, er at skovridderen begår denne ugerning under sin hustrus billede, hvilket i samtiden, ansås for at være meget usædelig. I dag vil mange nok mene at det er en meget kunstnerisk fremstilling, som tilføjer en skærende ironi til hændelsen. Gode pointer og godt skrevet.

Et virkemiddel, som Herman Bang benytter sig af i sin dramatisering af krigen, er patos. Patos, som kommer til udtryk i starten af kapitlet, hvor Tine sidder og læser salmer og Skriften (Biblen) for sin gamle, syge far.