Forsikring | Jura | Opgave | 10 i karakter

Indholdsfortegnelse
CASEOPGAVE 7A: FORSIKRING DEL
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
- Definere det juridiske område:
- Definere den juriduske problemstilling:
- Relevante retspraksis:
Redegør for teorien:
- Forsikringstager:
- Forsikringsgiver:
Problemstilling 1: Risikooplysninger
Problemstilling 2: underbetaling
- Konklusion:

CASEOPGAVE 7B: FORSIKRING DEL
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
- Definere det juridiske område:
- Definere den juriduske problemstilling:
- Relevante retspraksis:
- Redegør for teorien:
- Problemstilling 1: Det ødelagte inventar + tyveriet af det stjålet tv.
- Problemstilling 3: reparation af bulen og ruden
- Konklusion:

CASEOPGAVE 7C: FORSIKIRNG DEL
Ved anvendelse af juridisk metode skal du udarbejde et begrundet løsningsforslag.
- Definere det juridiske område:
- Definere den juriduske problemstilling:
- Relevante retspraksis:
- Redegør for teorien:
- Problemstilling: erstatning af Guitar og Cykel
- Problemstilling: Udbetaling af de to ulykkesforsikringer
- Konklusion:

Uddrag
Frans har købt en lystbåd for 500.000 kr. Han tegner en forsikring på 300.000 kr. – for at spare lidt på præmien – og fortæller assurandøren, at båden skal bruges privat.

Et år senere anmelder Frans en skade, og det kommer i den forbindelse frem, at skaden er sket på et tidspunkt, hvor båden var lejet ud til tyske turister gennem et bådfirma. Det koster 250.000 kr. at få båden repareret.

---

Ved indgåelsen af forsikringen har forsikringsselskabet overtaget risikoen for skaden. Forsikringstagerne har pligt til at meddele forsikringsgiverne skal oplyse hvis der opstår fareforøgelse

men ved denne opgave findes der ikke dokumentation for om at den er manglende risikooplysning ved indgåelsen af forsikringen

hvis dette hænder har Frans efter §4 i handlet svig. Men efter §6 stk. 2 vil det antages ar selskabet ville have indgået en forsikringen

men under andre vilkår. Konsekvensen ved dette er at forsikringsydelse ikke udbetales eller at den udbetales pr rata.

---

Gunnar kom en eftermiddag hjem fra arbejde og så, at en ukendt bilist havde torpederet hans campingvogn, der stod parkeret uden for hans indkørsel.

Campingvognen havde fået en stor bule, og bagruden var knust. Gunnar, der har travlt, blev naturligvis sur, men gjorde ellers ingenting, inden han kørte videre til fodboldtræning.

Da Gunnar senere kom hjem, var det begyndt at regne kraftigt, og inventaret i campingvognen var blevet beskadiget af fugt.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu