Indholdsfortegnelse
OPGAVE 9.5
A. Beregn den teoretisk børskurs på selskabets aktier efter kapitaludvidelsen.
B. Beregn den teoretisk værdi af tegningsretten.

OPGAVE 9.6
A. Beregn den teoretisk børskurs på selskabets aktier efter aktiekapitaludvidelsen.
B. Beregn tegningsrettens teoretiske værdi.

OPGAVE 9.8
A. Beregn aktiens teoretiske værdi pr. 30. marts 2014.
B. Beregn aktiens teoretisk værdi pr. 31. marts 2016.
C. Hvilke forklaringer kan der være på, at aktiens teoretiske værdi har ændret sig fra 2014 til 2016.

Uddrag
Et børsnoteret selskab med en aktiekapital på 10. mio. kr., ønsker at foretage en udvidelse af aktiekapitalen. Selskabets 100.000 aktier havde på udvidelsestidspunktet en værdi af kr. 400.

Aktiekapitalen skal udvides med 50.000 aktier á kr. 100, dvs. at aktiekapitalen vil blive forøget med 5 mio. kr., hvilket svarer til 50% af den nuværende aktiekapital.

De nuværende aktionærer kan således tegne 1 ny aktie, hvis de i forvejen ejer 2 gamle aktier. De nuværende aktionærer kan købe de nye aktier til kurs 130.