“Fars Tysk Regler” om hvad er Sammensatte Verber

Noterne er opsat i skemaer.

Uddrag
Sammensatte verber kan være
- løst sammensatte, med betoning på forleddet og hvor forleddet skilles fra verbet - men kun i hovedsætninger, fx: - Siehst du das ein?
- fast sammensatte, som aldrig skilles og har betoning på selve verbet som fx widersprechen (modsige): Warum widersprichst du mir immer?

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter