Familier i 1700-tallet | DHO | 10 i karakter

Problemformulering
1) Hvordan levede den almindelige familie sammen i 1700-tallet, og hvilke rettigheder og relation havde forældrene overfor børnene?

2) Hvilken magt mener udvalgte tænkere fra oplysningstiden, forældre bør have overfor deres børn?( Holberg )

3) I hvilken grad kan man sige, at Holberg er progressiv i sit syn på familien og på forholdet mellem forældre og børn?

Indledning
Oplysningstiden forløb sig fra omkring 1690 til 1780 og var en periode som oplyste landet for den danske befolkning.

Ved Oplysningstidens indtræden begyndte nytænkning også at finde sted, og meget af oplysningstiden var præget af en optimistisk tro på den menneskelige fornuft.

Oplysningstiden var en af de hidtil vigtigste perioder for hele Europa, men var bestemt også et fremskridt for det danske land.

Det var en ny måde at tænke på, men der blev også sat spørgsmålstegn ved nogle af tankerne, bla. stod Holberg for at sætte spørgsmålstegn ved forholdet mellem forældre og børn, familielivet og opdragelsen.

Befolkningen var delt op i hierarki inden for mange forskellige områder, som der vil blive nævnt og diskuteret igennem denne opgave.

Indholdsfortegnelse
Indledning
Problemformulering
Redegørelse for naturret
Redegørelse for børn og unge i bondefamilien
Redegørelse for børn og unge i borgerfamilien
Holbergs syn og tænkning om opdragelsen
Hvordan var forholdet mellem forældre og børn, og hvad var nogle af de grundlæggende værdier i opdragelsen.
- Bondefamilien
- Borgerfamilien
De forskellige syn på opdragelsen
Konklusion
Litteraturliste

Uddrag
bogen Familieliv i Danmark 1550 til år 2000 af Anne Løkke og Anette Faye Jacobsen vil som udgangspunkt handle omkring hvilke rettigheder og relation forældre havde overfor deres børn i 1700 tallet.

Det bliver beskrevet at der i bondefamilien bliver født mange børn. I gennemsnit gik der 2 og et halv år imellem at en frugtbarkvinde fik et barn.

Der var dog stor dødlighed og forældrene skulle regne med at gennemsnitligt blev en tredjedel af deres børn ikke blev voksne.

Trods historikers udsagn omkring at denne udbredte dødelighed blandt småbørn har forhindret forældrene i at knytte tæt bånd til deres børn

bliver dog slået til jorden af de mange vidnesbyrd omkring at forældrekærligheden fyldte meget og at der var en stor kærlighed til deres børn.

Ved en 4-5 års alderen bliver det beskrevet at børnene begynder at få småopgaver, såsom pasning af smådyr eller mindre søskende.

Jo ældre de bliver jo flere opgaver får de også. Opdragelsen bestod af at arbejde sammen med de voksne, dette bliver beskrevet således ”

opdragelsen blandt bønder og håndværkere i det feudale samfund skulle udvikle børnene til at blive gode til praktisk arbejde og til at indordne sig i et arbejdsfællesskab

der fungerede efter faste traditioner ” Her beskrives det at børnene bliver opdraget efter de faste traditioner omkring opdragelsen og lærdommen.

I 14 års alderen begyndte man at blive betegnet som voksen, men det var gården behov for arbejdskræft der afgjorde hvor lang tid man måtte blive boende hjemme.

---

Ligesom i bondefamilien begyndte de små praktiske opgaver at komme i 4-5 års alderen, men til forskel fra bondfamilien begyndte man også her at lære dem børnelærdom. I 6-7 års alderen startede oplæringen med henblik på fremtiden.

I borger familien var opdragelsen noget anderledes end i bondefamilien, det beskrives med ”Opdragelsen i de velstående borgerfamilier måtte have en noget anden karakter end bønderne.

Det havde stor betydning, at det enkelte menneske kunne arbejde hårdt og var villig til at tåle afsavn for resultater og mål, der lå ude i fremtiden.

Det krævede selvkontrol og en egenskab der var mindre vigtig blandt bønder, hvor fastlagte traditioner var nøje bestemte. ”

Her bliver det det altså bekskrevet at det var stor forskel på de to opdagelser, da der var noget højere forventninger, og en meget anderledes disciplin i borgerfamilien.

I borgerfamilien bliver det beskrevet at der er forskel på drengenes og pigernes opvækst. Drengen er den som skal føre familiens rigdom og position videre, og ikke mindst vider bygge på det som faderen eller farfaren har bygget op.

sønnen blev sat i skole, og fik en universitetsuddannelse, og denne skolegangen åbnede mange muligheder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu