Europæisk økonomisk udvikling | Rapport | 10 i karakter

Problemformulering
• Redegør for EU's anvendte økonomiske politikker og beskriv globaliseringen ud fra EU's synspunkt.
• Analysér globaliseringens påvirkning af EU med fokus på økonomi og politik.
• Diskutér globaliseringens fremtidige påvirkning af EU. Vurdér, hvorvidt de økonomiske politikker kan være med til at afhjælpe nogle af problemstillingerne.

Indledning
Den økonomiske udvikling i de europæiske lande er enormt interessant og yderst relevant for den danske økonomi.

Det er derfor vigtigt at forstå, hvilke økonomiske politikker medlemslandene kan føre for at forbedre den samlede økonomi.

Herudover er EU’s samlede økonomiske indflydelse meget relevant for udvikling af nationaløkonomien.

Globalisering er et relativt nyt og signifikant begreb i forhold til sammenhængen mellem den europæiske økonomi og verdenshandlen. Derfor er det et vigtigt begreb at forstå og at forholde sig til.

Indholdsfortegnelse
Indledning 3
Metodeafsnit 3
Teoretisk afsnit 3
- EU’s pengepolitik: 3
- EU’s finanspolitik: 3
- Stram finanspolitik 3
- Lempelig finanspolitik 4
- ØMU 4
- EU’s valutapolitik 4
Analyseafsnit 4
- Bevægelse af varer ved handel og forretning 4
- Bevægelse af kapital og investeringer 4
- Flytning af mennesker 5
- Globaliseringens fremtidige påvirkning 5
- Økonomiske politikker 5
Konklusion 5
Litteraturliste 6
Bilag 6
- Bilag 1 - Stram finanspolitik 6
- Bilag 2 - Lempelig finanspolitik 7
- Bilag 3 - Global handel i procent af globalt BNP 7
- Bilag 4 - Realvæksten i Danmarks BNP 7
- Bilag 5 - Regression for antallet af udenlandske støttemodtagere i Danmark 8
- Bilag 6 – Årlig vækst i den globale handel 8

Uddrag
Teoretisk afsnit
EU har en række regler for, de enkelte landes økonomiske politik. Disse er lavet for, at medlemslandenes økonomi ikke udvikler sig i mange forskellige retninger.

Ved at holde tilsyn med de enkelte landes økonomier og banker, kan EU forudse eller forhindre eventuelle økonomiske kriser.

EU’s pengepolitik:
Pengepolitikken i EU er naturligvis ikke ligesom enkelte landes politik, eftersom pengepolitik i EU ikke bare indebærer et enkelt land, men derimod alle 19 medlemslande, som har en fælles valuta.

Dette påvirker dog også de resterende lande “udelandene”. Eftersom EU’s pengepolitik berører så mange forskellige lande

er det også vigtigt, at EU er påpasselige med, hvilken pengepolitik de fører, eftersom forskellen mellem de enkelte landes økonomiske situationer er betydelig.

Den Europæiske Centralbanks primære opgave, er at sørge for en sikker og stabil prisudvikling i EU. ECB står for, at inflationen ligger så tæt på 2% som muligt

men at den befinder sig under de 2% hele tiden. Ligesom den danske nationalbank styrer den korte rente i Danmark, styrer ECB den korte rente i EU-landene.

EU’s finanspolitik:
EU-staten kan med finanspolitik styre efterspørgslen på varer og arbejdspladser. Der findes to former for finanspolitik: Stram og lempelig.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu