Europa på bagkant | Analyse

Indholdsfortegnelse
Undersøgelse:
- Figur 1:
- Figur 2a:
- Figur 2b:
- Figur 2c:
- Figur 3a:
- Figur 3b:
- Figur 4a:
- Figur 4b:
- Sammenligning:

Sammenhæng mellem EU-borgerens generelle velbefindende i eget land og holdning til EU:

Diskussion:
- Bilag 7

Konklusion:

Uddrag
- Figur 1:
Figur 1 viser andelen af EU-borgere der i varierende grad oplever besvær med at betale deres regninger, fordelt på EU-27 i pct.

Lande som Danmark, Sverige og Holland besidder den største andel borgere, der aldrig eller næsten aldrig oplever besvær, hvor Danmark ligger højest med 94 pct.

I Danmark oplever kun 1 pct. at de næsten altid har problemer med at betale regninger, imens 5 pct. nogle gange oplever besvær.

EU27 gennemsnittet ligger på 68 pct. der aldrig oplever besvær, hvilket er 27 pct. færre end Danmark. Danmark ligger også rigtig pænt i forhold til EU27 gennemsnittet

når det gælder andelen af borgere, der for det meste oplever besvær med at betale regninger. I Danmark udgør gruppen kun 1 pct. imens EU27 gennemsnittet er 7 pct. altså 600 pct. flere end i Danmark.

I bunden har vi Grækenland med kun 29 pct der aldrig / næsten aldrig finder det besværligt at betale regninger. I Grækenland hører størstedelen til ”nogle gange” gruppen med 43 pct.

Samtidig oplever hele 28 pct. at det for det meste er svært. Altså 300 pct over EU27 gennemsnittet og 2700 pct. flere end Danmark.

- Figur 2a:
Figur 2a viser befolkningens tilfredshed med Demokrati i eget land, fordelt blandt EU27 lande i pct. Der er hovedsageligt 2 kategorier; ”Tilfreds”, og ”Ikke tilfreds”.

Danmark og Luxemburg deler førstepladsen for landet med flest tilfredse borgere. I begge lande er 85 pct. tilfredse og kun 15 pct. utilfredse. EU27 gennemsnittet er 55 pct. og 43 pct. utilfredse (2pct. ved ikke).

Dvs. Danmark og Luxemburg har 35 pct. flere tilfredse borgere end EU27. I bunden har vi igen Grækenland hvor kun 36 pct. er tilfredse

imens 63 pct. er utilfredse med demokratiet. Altså 31 pct. flere utilfredse borgere end EU27 og 320 pct. flere end i Danmark.

---

I figur 2a ses tilfredsheden med demokratiet i eget land, hvor EU27 gennemsnittet lå på 55 pct. Det vil jeg gerne sammenligne med figur 2b, som omhandler tilfredsheden med demokratiet i EU.

I 2b er EU27 gennemsnittet 52 pct. Ud fra EU27 gennemsnittet kan en lille trend ses, nemlig at befolkningen generelt er mere tilfredse med demokratiet i eget land, end i EU.

Hvis vi f.eks. tager udgangspunkt i et land som Danmark, hvor befolkningen har overvældende tro til det danske demokrati, kan vi se en stor forskel.

I Danmark er 85 pct. tilfredse med demokratiet, imens kun 64 pct. er tilfredse med demokratiet i EU.

Man, kan også se en sammenhæng mellem borgerens økonomiske sikkerhed og tiltro til systemet. Hvis vi kigger på Figur 1 kan vi se andel borgere der oplever besvær med at betale regninger.

I Grækenland oplever 71 pct. at de enten nogle gange eller for det meste oplever besvær. På figur 3b, kan vi se andel borgere der mener deres stemme tæller i eget land.

Hvis vi kigger på Grækenland i figur 3b, kan vi også se at kun 35 pct. føler deres stemme tæller. Altså antyder det en sammenhæng mellem borgerens økonomiske situation og tiltro til systemet.

Generelt føler befolkningen at deres stemme tæller mere i eget land end i EU. Det kan vi blandt andet se i figur 3a, der viser andel borgere, som føler deres stemme tæller i EU.

Her ligger Grækenland helt nede på 23 pct. hvilket er 35 pct. færre end i figur 3b. I lande som Danmark lader det også til, folk er mere skeptiske omkring EU.

I Danmarks tilfælde kan man dog ikke pege på økonomisk usikkerhed. I Danmark føler kun 53 pct. at deres stemme tæller i EU, imens 88 pct. føler deres stemme tæller i Danmark.

I Danmark er der 3 EU skeptiske partier; Enhedslisten, DF og Nye Borgerlige. Nye Borgerlige mener eksempelvis, at EU tager for meget suverænitet fra Danmark, da for meget nu bliver bestemt af EU på det overstatslige niveau.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu