Etniske Minoriteter | SRP

Resume:

Opgaven undersøger, hvordan indvandre, der kommer til Amerika integrerer sig i det amerikanske samfund. Ud fra opgaven kan man se, at der på nogle punkter skal ske en forbedring.

Idet hvis flere immigranter skulle integrere sig i samfundet, bliver derfor nødt ske nogle forbedringer. I opgaven er  forskellige integrationsteorier og strategier undersøgt.

Ligesom identitetsvalg, som etniske minoriteter kan gennemgå når de ankommer til et fremmede land, er undersøgt. Ovennævnte teorier bruges i analysen af  ”The Namesake” af Jhumpa Lahiri, der udkom i 2003.

Hovedpersonerne er Gogol og hans forældre Ashima og Ashoke. Gogol kan ikke forlige sig med sit navn, hvilket gør, at han distancerer sig fra sine bengalske rødder.

I analysen er der lagt fokus på identitetsdannelse og integration. Desuden anvendes statistiske figurer til at, underbygge udviklingen af integrationen i USA.

Til sidst i opgaven bliver det diskuteret, hvorvidt man kan forbedre integrationen i USA. Derved kan vi se at der skal ske en forbedring i samfundet.

Opgavebeskrivelse
Gør rede for etniske minoriteters valgmuligheder mht. identitetsvalg, integrationsstrategi og integrati-onsteori.

Analysér og fortolk Jhumpa Lahiris roman The Namesake (2003) med særligt fokus på, hvordan identi-tetsdannelsen og integrationen i USA kommer til udtryk.

Undersøg, på grundlag af statistisk materiale, i hvilken udstrækning etniske minoriteter bliver integreret i det amerikanske samfund.

Diskuter, med udgangspunkt i redegørelsen og analysen, konkrete forslag, der kan forbedre integratio-nen af etniske minoriteter i det amerikanske samfund.

Indledning
Stigningen af antallet af indvandrer i USA medfører et behov for at mange immigranter skal lade sig integrere i det amerikanske samfund.

Integrationen er multifacetteret og derfor ikke lige nem for alle. Ikke desto mindre er integration vigtig for at et samfund kan fungere som en helhed.

Kultursammenstød er en af de ting, der kan opstå og være særligt problematisk for efterkommere af immigranter. Kultursammenstødene kan være afgørende for måden immigranter og deres efterkomme-re vælger at integrere sig på.

Immigranternes identitet og integrationsvalg kan have negativ eller positiv indflydelse på samfundet. Ved brug af fagene engelsk og samfundsfag, vil jeg redegøre for de forskellige valgmuligheder etniske minoriteter har, når de skal integrere sig.

Jeg analyserer og fortolker romanen ”The Namesake” af Jhumpa Lahiri, 2003. Romanen giver et indblik i, hvordan det kan være svært for nogle immigranter at finde deres identitet.

Man følger familien Ganguli og deres integrationsproces i det amerikanske samfund.

Dernæst kommer der en undersøgelse af, hvordan forskellige immigranter har integreret sig i samfundet. Til sidst vil jeg diskutere, hvordan man kan forbedre inte-grationen i USA.

Indholdsfortegnelse
Opgavens ordlyd: 1
Resume: 3
Indledning: 4
Videnskabsteori 4
Identitetsvalg: 5
Integrationsteori: 5
Integrationsstrategi: 6
The Namesake 7
Handling: 7
Personkarakteristik: 8
Gogols forhold mellem Ruth, Maxine og Moushumi: 10
Fortæller teknik: 11
Tid og miljø: 11
Komposition: 12
Identitet : 14
Fortolkning: 15
Etniske minoriteters integration i det amerikanske samfund. 15
Forbedring af integration i amerikanske samfund 17
Konklusion: 21
Bibliografi 22
Bilag 23

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu