Et splittet Danmark | Samfundsfag

Indledning
De forskellige figurer og tabeller, der fremgår i opgave 2, giver nogle eksempler på ulighed i Danmark. Af disse figurer er det muligt at udlede forskellige ulighedsindikatorer.

I tabel 11 ses antallet af personer fordelt på forskellige indkomstgrupper i Danmark. Det fremkommer af tabellen, at an- tallet af personer med en indkomst på 50.000-99.999 kr. efter skat og personer med en indkomst på 100.000-199.999 kr.

efter skat udelukkende er faldet fra 2006 til 2010.

Det ses derimod, at der er kommet flere mennesker i kategorien 300.000 kr. og derover efter skat, men også i kategorien 0- 49.999 kr. er antallet af personer udelukkende vokset fra 2006 til 2010.

Dermed kan det af tabel 1 udledes, at der ses en tendens til, at antallet af personer i middelklassen falder og derved bliver en del af enten underklassen eller overklassen.

Tabellen er interessant undersøge, da den forløber over årene i den store finanskrise. Denne finanskrise spidsede ikke kun til i Danmark, men meget af verdenen mærkede tydeligt krisen.

Også i USA var denne tid hård, og perioden står tydeligt i mange amerikaners hukommelse. I dokumentaren ”inequality for all”2 fortæller den amerikanske økonom, Robert Reich, om den amerikanske finanskrise i 2007-2009. Og der var tydelige ligheder mellem økonomien i USA og i Danmark. Reich fortæller, at samme tendens blev set i USA.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her