Indledning
I Dokumentaren ”Indefra med Anders Agger” stifter vi bekendtskab med Tina Dickow, og derudover, også hendes mand og 3 børn.

Det er en dokumentarfilm udgivet d. 6. november i 2017. Vi ser kontrasten mellem hendes anonyme liv på Island i forhold til hendes kendisliv i Danmark.

Hun sætter ord på sine dilemmaer omkring det at være kendt, hvilket hun også senere fortæller om, at det er en af faktorerne, der gjorde, at hun i første omgang ville flytte til Island.

Frygt, grænser og ensomhed, hendes stræben efter, at komme ud med musikken. Sammen med A. Agger kommer bliver vi inviteret indenfor af singer-songwriter Tina Dickow, og ser et andet aspekt af kendislivet.

Uddrag
Afsenderen, Anders Agger, har filmet denne dokumentar til formål med at dykke ned i Tina Dickows liv, forstå hende og hendes musik.

For at sætte et ekstra fokuserende blik på Dickows musik, bliver der brugt den poetiske fortælleform. Det kan forstås som ”en flue på væggen” – en observerende fortæller.

Dickows historie fremstår positivt på denne måde, og det driver hendes historie. Det er en blanding af observerende og interaktiv fortæller.

Da A. Agger går ud af den observerende fortæller, og bevidst viser sin tilstedeværelse, stiller af og til spørgsmål, og medvirker foran kameraet. Fra 8:09-8:20 går han fra den observerende- til den interaktive fortæller.

Der optræder også en autoritativ fortæller – en voiceover som er hævet over fortællingen, og fungerer som en objektiv fortæller. Denne ’usynlige’ fortæller er altså ikke fysisk tilstede.

Det ses foreksempel ved 3:05-3:24, og igen ved 6:36-7:12. Det giver en poetisk, beroligende effekt på seeren samtidig med, at der er en hvis seriøsitet over, det fortælleren siger.