Opgavebeskrivelse
Opgave 1 (30 %)
Redegør kort for de eksterne (omverdens) forhold, der har indflydelse på private kunders efterspørgsel af drikkevand på flaske i Danmark.

Opgave 2 (40 %)
Analyser de private kundeskøbsadfærd ved at køb af et Aqua D’or produkt.

Opgave 3 (30 %)
Vurder om der er en ændringer på vej i private kunders efterspørgsel efter vand på flaske.

Uddrag
Private kunders efterspørgsel af drikkevand på flaske påvirkes af flere faktorer. Heriblandt de interne og de eksterne forhold.

Både miljø, massemedier og teknologiske forhold har indflydelse på private kunders efterspørgsel af drikkevand på flaske i Danmark.

Miljøet har kæmpe indflydelse på næsten al salg, efterspørgsel og udbud, da der de seneste år har været meget fokus på udledningen af CO2.

Især når man snakker om plastikflasker er dette relevant. Hvis køberen har de miljømæssige konsekvenser af sit køb i tankerne, vil det påvirke køberens valg af vare og varetype meget.