Eksempel på NV portfolio | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Naturvidenskabelig grundforløbsprøve
Den naturvidenskabelige metode
Hypotese
Teori
- Giv et eksempel på en teori fra et af dine forsøg:
Modeller
- Den matematiske model
- Giv et eksempel på en model fra et af dine forsøg:
Planlægning af forsøg
- Giv et eksempel hvor du har planlagt et forsøg:
Dataopsamling
Datatyper
- Kvantitative data
- Ordnede data
- Kvalitative data
- Giv eksempler på datatyper fra et af dine forsøg:
Beregninger med formler og enheder
- Giv eksempler på anvendelse af formler og enheder fra et af dine forsøg:
Formidling
- Giv eksempler på forskellige former af naturvidenskabelig formidling

Uddrag
Den naturvidenskabelige metode starter med, at man har gjort sig nogle overvejelser og antagelser. Og ud fra sine overvejelser og observationer formulerer man en række spørgsmål, man gerne ville havde besvaret, for at stille gode spørgsmål skal man vide en masse om sit emne.

Når man har fundet informationer, formulerer man en hypotese, altså en forudsigelse af hvordan tingene hænger sammen.

Hypotesen skal være formuleret, så den kan afprøves med et forsøg. Ud fra sine observationer formulerer man et eksperiment.

---

I vores forsøg osmose i kartoffelstykker lød teorien: Osmose er den proces, hvormed vand bevæger sig over semipermeable cellemembraner, dvs. ind eller ud af celler.

Processen drives af såkaldte osmotisk aktive stoffer, som er stoffer, der ikke er i stand til af sig selv at passere membranen (det kan være salte eller større molekyler som kulhydrater og proteiner).

Hvis der på ydersiden af membranen er en større koncentration af osmotisk aktive stoffer, end der er på indersiden (inde i cellen), vil vand blive presset/suget ud af cellen for derved at udligne koncentrationen.

Derimod hvis koncentrationen af osmotisk aktive stoffer er størst inde i cellen, vil vandet bevæge sig ind i cellen, indtil koncentrationsforskellen er udjævnet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu