Eksempel på kommentarer til analysen af indtjeningsevnen VØ

Indledning
I dette afsnit vil vi vise et eksempel på en samlet analyse af indtjeningsevnen. Analysen skal afdække, hvordan udviklingen i de enkelte omkostninger har påvirket overskudsgraden.

For at få mere dybde i analysen er det desuden vigtigt at forsøge at finde de bagvedliggende årsager. Mulige forklaringer på udviklingen kan fx findes i ledelsens årsberetning og diverse artikler.

Indholdsfortegnelse
Eksempel: Virksomheden BASIL A/S (fiktiv)

Uddrag af ledelsesberetning for BASIL A/S

Kommentarer til analysen af indtjeningsevnen DEL

Forhold der har haft betydning for den økonomiske udvikling

Analyse af de fundne forholds påvirkning på udviklingen i indekstallene for indtjeningsevnen DEL

Vurdering af indekstallenes påvirkning på overskudsgraden

Uddrag
Omsætningen er steget med 35 % i perioden. Det fremgår af ledelsesberetningen, at væksten i omsætningen kommer fra eksportmarkederne, idet salget på hjemmemarkedet har været stagnerende. Det er især virksomhedens salg til Tyskland, Sverige og Norge, der har været i vækst.

Virksomhedens produktionsomkostninger er i samme periode steget med 37 %. Produktionsomkostningerne består både af variable omkostninger og kapacitetsomkostninger.

De variable produktionsomkostninger vil som udgangspunkt stige i samme takt som omsætningen. Der har imidlertid været tale om stigende råvarepriser i perioden. Samtidig har salgspriserne på hjemmemarkedet været pressede pga. hård konkurrence.

Begge dele kan være med til at forklare den negative udvikling i forholdet mellem omsætning og produktionsomkostninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu