Eksamenssæt HTX juni 2012 Dannelsesrejsen anno 2012 – “Yngelpleje – på med rygsækken og ud i verden” af Hans Erik Rasmussen – Redegørelse for argumentation og retoriske virkemidler

Opgavebeskrivelse
Skriv en kronik om, hvad dannelsesrejsen betyder for dig og din generation. I besvarelsen skal du inddrage artiklen"Yngelpleje - på med rygsækken og ud i verden" af Hans Erik Rasmussen fra Politiken 2011.
Desuden skal besvarelsen indeholde en refleksionstekst, hvor elven gør rede for sine formidlingsmæssige valg, herunder kronikkens argumentation, opbygning og sproglige stil.

Indledning
En uddannelse i verdensklasse – livets uddannelse. Et stort antal unge mennesker rejser til udlandet på såkaldte dannelsesrejser, som skal give dem en indsigt i andre kulturer end den danske. En rejse, som skal være med til at danne de unge mennesker og gøre dem selvstændige og modne, så de kan håndtere dagligdagens kom-plikationer. Men er der overhovedet tid til det?

Indholdsfortegnelse
- Dannelsen
- En beslutning med betydning
- Det har ikke ændret sig
- Drengene fra Angora
- Vi har alt for travlt

Del to – Metatekst til kronikken
- Redegørelse for argumentation og retoriske virkemidler

Uddrag
Dannelsen af det enkelte menneske. Mange unge men-nesker har i disse dage mu-ligheden for at tage valget mellem at rejse ud i verden og blive fascineret og danne-de af de opdagelser, de gør sig på sin vej, eller de kan studere.

Ja. Staten anser det som en absolut nødvendighed, at vi alle skynder os igennem ud-dannelserne, så vi kan arbej-de og derved have fast ind-komst. Dernæst skal vi danne en god opsparing, som vi så dernæst skal bruge på at beta-le for den nye stationcar, der blev nødvendig efter barn nummer to.

Kronikken bringes i et af Danmarks største dagblade, Politiken. Netop denne avis er valgt, da den er særligt kendt for sit samfundsengagement. Da emnet ”Dannelsesrejser” netop lægger op til en samfunds-debat, fandt jeg netop denne avis ganske passende.

Få gratis adgang til opgaven

Upload en af dine egne opgaver og få adgang til denne opgave. Det tager kun 2 minutter