Eksamenssæt HTX juni 2012 Dannelsesrejsen anno 2012 – “Yngelpleje – på med rygsækken og ud i verden” af Hans Erik Rasmussen – Redegørelse for argumentation og retoriske virkemidler

Opgavebeskrivelse
Skriv en kronik om, hvad dannelsesrejsen betyder for dig og din generation. I besvarelsen skal du inddrage artiklen"Yngelpleje - på med rygsækken og ud i verden" af Hans Erik Rasmussen fra Politiken 2011.
Desuden skal besvarelsen indeholde en refleksionstekst, hvor elven gør rede for sine formidlingsmæssige valg, herunder kronikkens argumentation, opbygning og sproglige stil.

Indledning
En uddannelse i verdensklasse – livets uddannelse. Et stort antal unge mennesker rejser til udlandet på såkaldte dannelsesrejser, som skal give dem en indsigt i andre kulturer end den danske. En rejse, som skal være med til at danne de unge mennesker og gøre dem selvstændige og modne, så de kan håndtere dagligdagens kom-plikationer. Men er der overhovedet tid til det?

Indholdsfortegnelse
- Dannelsen
- En beslutning med betydning
- Det har ikke ændret sig
- Drengene fra Angora
- Vi har alt for travlt

Del to – Metatekst til kronikken
- Redegørelse for argumentation og retoriske virkemidler

Uddrag
Dannelsen af det enkelte menneske. Mange unge men-nesker har i disse dage mu-ligheden for at tage valget mellem at rejse ud i verden og blive fascineret og danne-de af de opdagelser, de gør sig på sin vej, eller de kan studere.

Ja. Staten anser det som en absolut nødvendighed, at vi alle skynder os igennem ud-dannelserne, så vi kan arbej-de og derved have fast ind-komst. Dernæst skal vi danne en god opsparing, som vi så dernæst skal bruge på at beta-le for den nye stationcar, der blev nødvendig efter barn nummer to.

Kronikken bringes i et af Danmarks største dagblade, Politiken. Netop denne avis er valgt, da den er særligt kendt for sit samfundsengagement. Da emnet ”Dannelsesrejser” netop lægger op til en samfunds-debat, fandt jeg netop denne avis ganske passende.

Få adgang til hele opgaven

Upload en opgave og få adgang til denne opgave

Hvor brugbar var denne opgave?

Klik på stjernerne for at bedømme opgaven!

Gennemsnitlig bedømmelse / 5. Antal anmeldelser

As you found this post useful...

Follow us on social media!

We are sorry that this post was not useful for you!

Let us improve this post!