Indledning
Kigger vi på kommunikationsmodellen er afsenderen Tina Splidsboel, fordi det er hende der har skrevet debatindlægget.

Hendes meddelelse er at bevise hendes modtager om, “Skønhedsidealerne er domineret af hvidhed”. Herunder påstår hun at det har Disney meget at gøre med.

Alt dette gør hun ved hjælp af avisen Politiken, hvor hun har skrevet debatindlægget. Splidsboel primære målgruppe, er de moderne-fællesskabsorienterede mennesker.

Personer i det moderne-fællesskabsorienterede segment er oftest mellem 29-49 år og er kendetegnet ved at have et socialt og samfundsmæssigt ansvarlighed, åbenhed, tolerance og medmenneskelighed.

Uddrag
Afsenderen har ikke brugt mange symboler i teksten, men blot kun én. I linje 24-30 står der følgende: “»Når jeg bliver en stor pige, så vil jeg have lyst hår ligesom dig – men uden brunt i toppen«, siger datteren uden at vide

at det brune i toppen er en gedigen udvoksning af kommunefarvet hestehår. Det er bare ét eksempel af mange på, at hun er som besat af hvide-Skønhedsidealer.”

I ovenstående sætning forklare Splidsboel bare, hvordan hendes datter er blevet besat af de hvide-skønhedsidealer, hvilket hun gør, fordi hun udmærket ville have lyst hår, og ikke brunt i toppen.

Den del af sætningen, som er mest vigtigt i dette tilfælde er “ligesom dig”. Dette symbolisere nemligt at den 1. persons jeg-fortæller, som også er afsenderen, har lyst hår. Efterfølgende bliver der også fortalt at hun har brunt hår i toppen.

I slutningen af indlægget, som er linje 128-130, skriver Tina Splidsboel så “Og måske lade mit kommunefarvede hår vokse ud i stedet for at 130 farve det” - Sætningen referere tilbage til den første sætning

og symbolisere at Splidsboel selv er blevet besat af den hvide-skønhedsideal, fordi hun selv farver sit hår, når hun er ude i offentligheden. Udover dette symbol, er der ikke blevet brugt andre symboler til teksten.

Afsenderen appellerer til modtageren gennem nogle appelformer. Især med brug af etos og patos. Altså gennem etik og passion.

Rent etisk set, altså når vi kigger på etos som appelform, så bruger afsenderen ord og vendinger, som taler til modtagerens moral og tillid.

Afsenderen diskuterer et samfundsrelevant problem, og tager de moralske og etiske problemstillinger op, som har relation til hele den her debat om skønhed og kropsidealer.

Afsenderen har en stærk etos, da hun kommer med konkrete eksempler på problemets nuværende tilstand, og det virker bestemt troværdigΩt på modtageren. Et eksempel ses på linje 95-100: