Den eksterne situation | Analyse

Indholdsfortegnelse
Virksomhedens omverden kan opdeles i to hovedkategorier, hvilke?

Nævn parter eller interessenter, som indgår i virksomhedens afhængige omverden.

Nævn parter eller interessenter, som indgår i virksomhedens uafhængige omverden.

Hvem er TV2's konkurrenter?

Giv eksempler på hvad demografisk udvikling er

Hvad er en alderspyramide?

Nævn forskellige eksempler på interesseorganisationer.

Hvad bør en virksomhed gøre i forhold til en hændelse, som kan have alvorlige konsekvenser og med stor sandsynlighed for at hænde

Hvad står bogstaverne PESTEL for?

Forståelsesopgaver: Den Eksterne Situation
1. Forklar forskellen på virksomhedens afhængige og uafhængige omverden.

2. Hvorfor skal en virksomhed være opmærksom på sine konkurrenter?

3. Find eksempler på at demografisk udvikling kan være relevant for en virksomhed.

4. Argumenter for hvor du vil placere "stigende interesse for Valentinsdag" i omverdensmodellen

5. Giv eksempler på sager, hvor massemedierne har haft stor fokus på en virksomhed.

6. Hvorfor bliver mange virksomheder nødt til at interessere sig for miljøproblematikker?

7. Nævn nogle virksomheder som har været meget påvirket at de gode økonomiske konjunkturer i 2016.

8. Giv eksempler på brancher, hvor den teknologiske udvikling har stor relevans

Uddrag
Virksomhedens omverden kan opdeles i to hovedkategorier, hvilke?
Man opdeler de eksterne forhold i virksomhedens nærmiljø og fjernmiljø.

Nævn parter eller interessenter, som indgår i virksomhedens afhængige omverden.
Alle parter eller interessenter, som virksomheden har regelmæssig kontakt med, er synlige i virksomhedens afhængige miljø.

Alle interessenter har en betydelig indflydelse på virksomhedens fremtidige muligheder. Til gengæld kan virksomheden påvirke interessenter direkte eller indirekte gennem en række forskellige initiativer.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu