De økonomiske krisers påvirkning på USA’s samfund | Noter

Problemformulering
• Redegør for begreberne ”Globalisering” og ”The Great depression”.

• Lav en komparativanalyse mellem finanskrisen 2008 og børskrakket i USA i 29; fokusér bl.a. på den tidligere amerikanske præsident Herbert Hoovers tackling af krisen frem til 1932 samt konsekvenserne for Apple Inc. i forhold til finanskrisen i 2008.

• Med udgangspunkt i dine redegørelser og analyse bedes du vurdere og diskutere fremtidige økonomiske krisers indflydelse på Apple Inc. Samt det amerikanske samfund.

Indledning
Tror du at Apple Inc. Blev hårdt økonomisk påvirket af finanskrisen i 2008? det burde de da have været takket være det en finanskrise.

Hvert fald i denne opgave kommer vi til at undersøge det iblandt hvad der skete i 2008.

Hvordan blev det til en 2 års finanskrise og ikke en 10 årig en ligesom i 1929? Spørgsmål bliver der stillet hele tiden og dem vil vi gerne have svar på.

Denne opgave er International økonomi blandet sammen med engelsk. Det vil sige vi skal se tingende fra 2 forskellige perspektiver.

Det vil også sige at kilder, tekster og citater er på engelsk. Men det skræmmer jer ikke væk forhåbentlig.

Problemstillingen modtaget for denne opgave er spændene, fastlæggende og fuld historie som vi bør se tilbage til.

Hvis vi vil have inspiration til hvordan tingene kan gå, bør gå og hvordan det slet ikke skal stå til.

Indholdsfortegnelse
Indledning 1
Problemformulering 2
Metodevalg 3
Redegørelse af ”Globalisering” 4
Redegørelse af ”The Great Depression” 5
Hurtig fortælling af finanskrisen i 2008 6
Komparativanalyse mellem 1929 og 2008. 7
Hvordan tacklede Herbert Hoover finanskrisen? 8
Apple Inc. og Finanskrisen i 2008 12
Vil fremtidige finanskriser påvirke USA’s Økonomi? 13
Hvordan vil fremtidige finanskriser påvirke Apple? 14
Konklusion 15
Litteraturliste 16

Uddrag
Globalisering er betegnelsen for den stigende kulturelle og økonomiske udveksling mellem forskellige lande, dette sker ikke bare i forhold af vare og produkter.

Men også mennesker, arbejdskraft, penge, information, tanker og ideer. Denne stigende globalisering følger i takt med den voksende population af hele verdenen.

Jo flere mennesker vi bliver på denne planet jo flere transaktioner, forhandlinger og nødvendigheder bliver der behov for og udgjort.

Globalisering er ikke bare en gave vi som mennesker har fået modtaget af højere magt, vi har kæmpet stridt for det.

Internationale selskaber som WTO (World Trade Organisation) og EU har kæmpet og stadig kæmper for at nedbringe toldsatser og mange andre handelsbegrænsninger.

I 1994 den 15. april. var datoen hvor den velkendte Uruguay runde blev underskrevet. Denne aftale som blev understøttet af 123 lande.

De lande som havde kæmpe effekt på denne aftale, var USA, England, Frankrig, Norge og Canada. Alle disse lande som understøttede aftalen blev en del af WTO den 1. januar i 1995.

Globalisering består af en forside og en bagside. På forsiden ser vi at takket være at vi handler og deler med lande.

Har den globale økonomi steget, produktion er steget som medfører til flere arbejdspladser, det er blevet hårdere konkurrence imellem virksomheder og har også medført til en større spredning af teknologi.

Da Kina kunne komme ud på det globale marked i 80’erne, steg arbejdspladser gevaldigt og flere millionærer af kinesiske borgere er blevet løftet ud af fattigdom.

Forsiden på globalisering viser kun det positive, men af alt godt kommer der vel konsekvenser og de negative ting.

Bagsiden af globalisering er nu at vi er så afhængige af hindanen er at vi ikke helt selv ved hvornår vores forbrug er nok.

Hvis vi efterspørger mere, bliver der også produceret mere og af mere produktion kommer der mere forurening.

Med dette globale sammenhæng kommer der også en større forskel mellem rige og fattige.

Globalisering er også en stor faktor som er med til at føre en global nedsmeltning i form for finanskrise som sagtens kan ske igen og igen.

Vi som ilande skal sørge for at dette ikke sker, fordi hvis det kommer er det ikke kun os ilande som vil blive ramt hårdt.

Globalisering er en gammel praksis som førhen blev brugt til europæernes egen gavn. Vi startede med at fragte slaver til USA for arbejdskraft, nu deler vi viden, ressourcer, vare og medicin med hele verdenen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu