Indholdsfortegnelse
Delprøve 1.1
- Find 4 adjektiver (tillægsord) og 4 adverbier (biord) i nedenstående tekstuddrag. Angiv for hvert ord, hvilket andet ord i sætningen det beskriver samt dette ords ordklasse.

Delprøve 1.2
- I hver sætning er et relativt pronomen (henførende stedord) understreget. Angiv, hvad pronomenet henviser til og forklar, hvorfor dette pronomen er anvendt. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

Delprøve 1.3
- Hver af nedenstående sætninger indeholder en grammatisk fejl, som er understreget. Ret fejlen, og forklar din rettelse. Brug relevant grammatisk/faglig terminologi.

Delprøve 1.4
- Skriv e-mailen på engelsk, og brug alle de nedenstående ord og vendinger.
- I din besvarelse skal du understrege og fremhæve de anvendte ord og vendinger med farve eller fed skrift.

Delprøve 2A- First world problems- food waste

Uddrag
I had only just noticed the lino: it was incredibly smooth and we were in socks. Hugh’s mother came in and told us off for using the kitchen as a skating rink and making an awful racket.

Her glasses magnified her eyes and had curly bits over the top like extra eyebrows. She gave us tea and sponge cake eaten with little forks and then, drawing deeply on her menthol cigarette, she ordered us to ‘load the dishwasher’.

This involved taking our tea things to the sink, rinsing them until all the crumbs and clots of jam had gone, then placing the plates, cups and cutlery inside the machine in exactly the right position as dictated by her.

Hugh was reminded to flick what he called the ‘turbo-jet-blade’ to check it didn’t catch on anything: this was really important, apparently. He asked which setting and she said ‘heavily soiled’.

---

1. Earlier this year, announced Tesco it was expanding its charity food scheme.
2. No one want to throw away food that could otherwise be eaten.
3. Asda has announced it will give away all its surplus food instead of throw it in the bin.
4. Tesco needs informations about suitable partners in the community.
5. The majority of cans which labels were damaged were given to charity.
6. British retailer’s welcome charity programmes that eliminate food waste.
7. Last year, Asda and Sainsbury's did not spent enough time on renewable energy improvements.
8. The British retailers sold on Black Friday more than last year.

---

Du er bestyrer af en Netto-butik i Leeds i England og er meget optaget af problemet med madspild. Hver dag kasserer butikken en lang række fødevarer, der sagtens kunne anvendes.

Derfor skriver du til den lokale afdeling af velgørenhedsorganisationen FareShare, som distribuerer kasserede varer fra detailhandlen til socialt udsatte borgere.

I mailen forklarer du, hvorfor du kontakter FareShare. Du skriver, hvilke produkter der er tale om, og hvorfor de ikke kan anvendes i butikken. Du foreslår samtidig et møde, hvor I kan diskutere, hvordan samarbejdet kan foregå.