De danske herregårdes udvikling

Indholdsfortegnelse
Hvad er en Herregård?
Adelsvældens tid, ca. 1500-1660
Enevældens indførelse 1660-1849
Det danske landbosamfund 1535-1660
Fra fæste til selvejer
Kilde 1: Forordning om selvejerbønder i Danmark, 13. maj 1769
Baggrunden for landboreformerne
Reformer af fæstevæsenet

Uddrag
Der er ca. 730 herregårde i Danmark, men det nøjagtige tal afhænger af, hvilken definition af en herregård man anvender. Begrebet herregård er grundlæggende et historisk begreb, som knytter sig til en virkelighed, der ikke længere eksisterer.

Ifølge Dansk Center for Herregårdsforskning må man dog betegne en gård som værende en herregård, hvis den var det på en tid, hvor begrebet var nutid.

Herregård betegnede oprindeligt en herres, dvs. adelsmands, egen gård, dvs. en gård, som han selv drev og oftest også boede på.

Herregårdene havde særlige privilegier, og der var normalt knyttet fæstegårde til dem. Efter 1660 behøvede ejeren ikke være adelig, men gården regnedes i datiden kun for en herregård, hvis den havde været det før 1660 eller efterfølgende havde fået tildelt privilegier af kongen.

Privilegierne blev gradvis afviklet, men den sidste rest af herregårdenes særstatus forsvandt først i 1903, hvor tiendeafløsningen kom.

Det var formelt hverken gårdens jordtilliggende eller bygninger, der afgjorde, om den var herregård.

Generelt skilte herregårdene sig dog ud fra andre gårde både ved markernes og bygningernes størrelse, men de mindste herregårde var mindre end de største bondegårde.

---

Omkring år 1500 så man i den danske befolkning en gruppe af magtfulde, velhavende og indflydelsesrige godsejende herremænd.

Adelsmagt var blevet styrket efter Reformationen i 1536, hvor store mængder af gods var gået fra den katolske kirke til kronen og som blandt andet blev brugt til at belønne adlen.

Efter kirkens magttab var adlen og kongen de eneste reelle magtfaktorer i Danmark. Reformationen afskaffede ikke standssamfundet.

I princippet arbejdede man stadig med fire stænder, men gejstligheden var holdt op med at have nogen videre politisk betydning.

Bønderne var nu som før langt de fleste, men først og fremmest karakteriseret ved ikke at have privilegier. Byernes borgere havde eneret på handel og håndværk og levede efter særlige love og regler, og deres ledere havde magt lokalt.

Men virkelig herrestand med politisk magt på rigsniveau var nu kun én stand: Adelen. Den danske adel var fåtallig.

Omkring 1540 omfattede den måske et par tusinde personer, og godt hundrede år senere var den nede på omkring 1.700 mennesker – et par promille af hele befolkningen.

Det var efter europæiske forhold usædvanligt få, og det betød, at den danske adel stort set kun bestod af godsejere. Nok var ikke alle lige rige, men der var ikke mange fattige adelige i Danmark.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu