De 10 skarpe | Noter Afsætning Spørgsmål 1-10

Indholdsfortegnelse
1.Forklar, hvad der forstås ved en virksomheds marketingmix.
2.Hvad er et markedskort?
3.Forklar begreberne push- og pull-strategi.
4.Tegn en PLC-kurve og indplacer nogle selvvalgte produkter på kurven ud fra din egen vurdering.
5.Hvad karakteriserer produkter, der er priselastiske?
6.Hvad karakteriserer produkter, der er prisuelastiske?
7.Tegn en efterspørgselskurve for sejlbåde. Indtegn i samme diagram hvad der sker, når der gives generelle skattelettelser
8.Hvorfor vælger nogle virksomheder at benytte sig af franchising?
9.Hvad skal en markedsføringsplan indeholde?
10.Hvad er formålet med at udarbejde en markedsføringsplan?

Uddrag
1.Forklar, hvad der forstås ved en virksomheds marketingmix.
Marketingmixet - også kaldet parametermix består af følgende 4 P'er: Produkt, Pris, Promotion og Place (distribution)

og benyttes af virksomhederne til at målrette deres samlede produkt og indsats specifikt mod deres målgruppe.

2.Hvad er et markedskort?
er kendt som en meget anvendelig kvalificering af markedet mht kendskab, præference for og erfaring med produktet

og det er meget anvendt som grundlag for opstilling af operationelle målsætninger mht kendskabsprocenter og markedsandele.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu