Dami A/S – Opgave 22.11 | VØ

Opgavebeskrivelse
Porters Five Forces
a. Definer den relevante branche mht. produkt og geografi.
b. Identificer de spillere, der udgør hver af de fem kræfter.
c. Analyser hver af de fem kræfter.
d. Vurder branchens attraktivitet.

Værdikæde
a) Opstil en værdikæde for Dami A/S.
b) Karakteriser DAMI A/S' kernekompetencer og støttekompetencer.
c) Vurder, hvilke aktiviteter der er særligt værdiskabende.
d) Diskuter, om nogle af aktiviteterne med fordel kan outsources eller udelades.

Generisk strategi
a) Beskriv det marked DAMI A/S befinder sig på.
b) Diskuter, om DAMI A/S betjener hele markedet
c) Vurder, hvilken generisk strategi DAMI A/S anvender.
d) Diskuter om den generiske strategi er velvalgt.

Vækststrategi
a) Vurder, hvilken vækststrategi som Dami anvender.

Opstilling af SWOT-opsamling og strategiske forslag
Opstil med udgangspunkt i SWOT-opsamlingen nogle forslag til strategiske muligheder for DAMI A/S.

Forslagene skal udarbejdes, så de dækker samtlige fire kombinationsmuligheder fra SWOT-opsamlingen: S-O, W-O, S-T og W-T.

1. Strengths-Opportunities
2. Weakness-Opportunities
3. Strengths-Threats
4. Weakness-Threats

Opstil forslag til strategiske muligheder for DAMI A/S gennem proaktiv strategisk tænkning.
Forslag 1:
Forslag 2:

Udvælgelse af strategisk(e) forslag
Vurder de opstillede forslag til strategiske muligheder ud fra en plus/minus-analyse.

Forslag 1:
Plus:
Minus:

Forslag 2:
Plus:
Minus:

Vurder et af de opstillede forslag til strategiske muligheder på grundlag af scenarietænkning.
Scenarietænkning til forslag 1:
Scenarietænkning til forslag 2:
Konklusion:

Virksomheden har opstillet tre kritiske succesfaktorer:
Vurder en af de strategiske muligheder i forhold til de opstillede kritiske succesfaktorer.
Vurder på baggrund af besvarelsen af spørgsmålene q til r, hvilke(t) forslag virksomheden bør medtage i sin strategiske plan.

Uddrag
a) Beskriv det marked DAMI A/S befinder sig på.
DAMI A/S befinder sig på et marked, hvor der produceres og designes rekvisitter til større byggeprojekter både af private kunder og virksomheder. Dette kan f.eks. være trapper, hvor kunderne, så får mulighed for at komme med input og ideer hele vejen gennem produktionen.

b) Diskuter, om DAMI A/S betjener hele markedet
DAMI A/S betjener ikke hele markedet pga. deres pris. Alle kunder har ikke råd til at samarbejde med dem, og vil derfor vælge pris frem for kvalitet. Dette ville typisk være ny op startede virksomheder eller små virksomheder der bare behøver trapper, hvor design og kvalitet ikke fylder så meget.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her