Corona & Dansk Økonomi | Samfundsfag

Opgavebeskrivelse
1. Undersøg, hvad der af materialet i bilag A1 kan udledes om udviklingen i væksten i dansk økonomi og årsager til udviklingen. Undersøgelsen skal understøttes af relevante beregninger, og du skal anvende viden om økonomiske sammenhænge.

2. Diskutér, hvilken politik Danmark skal føre, når landet åbner op igen efter Coronavirussen.
Diskussionen skal tage udgangspunkt i bilag A2 og A3, og du skal anvende viden om økonomisk politik.

Uddrag
Danmark har som alle andre lande haft økonomiske op- og nedture, bevæget sig i høj- og lavkonjunkturer. Men hvordan har væksten egentlig været i den danske økonomi, og hvad er årsagen til denne udvikling?

Jf. bilag A1 står det klart, at den pågældende og højaktuelle Coronakrise har fået og kommer til at få en anselig økonomisk indvirkning på den danske økonomi. Af Tabel 1 fremgår det blandt andet, at man i 2020 estimerer et tab på 155 milliarder kroner og en BNP-udvikling på -6,7%.

Det er derfor også den krise i nyere tid, som med længder kommer til at have de største økonomiske implikationer, blandt andet ses det, at Finanskrisen i 2009 - der er den krise der har haft de 2. største økonomiske konsekvenser - oplevede et tab på 91,7 milliarder og oplevede en nedgang i BNP på 4,9%. Det svarer dermed til, at Coronakrisen forventes at opleve et økonomisk tab, der er 63,3 milliarder større end Finanskrisen og 130,8 milliarder kroner større end hele 1. Oliekrise.

Årsagen til dette betydelige større tab, som Coronakrisen forventes at have, skyldes, at årsagen og konsekvenserne er vidt forskellige og dermed ikke-sammenlignelige. Under Finanskrisen mistede mange rigtignok deres arbejde, efterspørgslen faldt og det samme gjorde privatforbruget som konsekvens heraf.

Men trods dette, fortsatte økonomien, blot i et lavere tempo. Butikker havde fortsat åbent, restauranter havde fortsat åbent og attraktioner havde fortsat åbent. Folk havde med andre ord fortsat mulighed for at bruge penge, og det gjorde de også, blot ikke i lige så stort omfang som i 2007 fx, hvor landet var inde i en højkonjunktur.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her