Indledning
80’erne var et usikkert årti for Danmark, fyldt med afmagt og frygt. Den kolde krig raserede endnu, og der var en konstant overhængende fare for atomkrig.

Samfundsøkonomien oplevede stor nedgang, og netop derfor blev det også kaldt for “fattig-firserne”. Dystopiske fremtidsudsigter dominerede samfundet, hvilket også ses især i litteraturen derfra.

Det var en tid, hvor den unge generation, blev kaldt for “nå-generationen”, og dermed stod 80’erne i stor kontrast til de lykkelige 70’ere.

Som reaktion på denne håbløshed og frygt opstod en masse ungdomsbevægelser, hvor de dannede stærke fællesskaber og gjorde op med diverse borgerlige værdier.

Digteren Michael Strunge (1958-1986) var forbillede for mange af disse ungdomsbevægelser, hvorved hans digte blev dyrket i stor stil.

Uddrag
Digtet Coma berører en masse temaer samt problematikker vedrørende den danske kultur. Et af de temaerne er falskhed.

Der bliver gentagende gange brugt negativt ladede ord til at beskrive ellers positivt ladede ord, såsom at hygge er et iltapparat.

Dermed bliver der, ved hjælp af kontraster, omdannet positive til negative. Han benytter sig af ord fra to forskellige semantiske skemaer, og skaber dermed et kontrastfyldt digt.

Der er både ord fra hospitalsverdenen, f.eks. “pacemaker” (l.7), som kommer til at stå i kontrast med ting fra en helt normal danskers hverdag, såsom “frikadelle” (l.7). Befolkningen bliver fremstillet som sygdomsbefænget og bedøvet.

Befolkningen er desuden også foruden incitament, almen livsglæde og selvstændighed. Det er i stor stil den danske kultur, der må bære skylden for forstående.

Kulturen formår at sløve os og er med til at gøre os ulykkelige, samtidig med vi bliver blændet for denne ulykke.

Strunge var oprørsk og en stor samfundskritiker i 1980’erne. Han var, som tidligere nævnt, forbillede for mange af ungdomsbevægelserne der blev stiftet, og han fungerede som et slags talerør for de unge.

Strunge havde stort besvær med sit psykiske velvære, og han var klinisk diagnosticeret som maniodepressiv.