Carlsberg AS | Eksportmarkedsføring | 10 i karakter

Problemformulering
Jeg vil foretage en virksomhedsbeskrivelse af Carlsberg A/S med særlig vægt på Carlsbergs nuværende engagement i Spanien og virksomhedens marketingmix på det danske marked.

Jeg vil dernæst foretage en analyse af Carlsbergs eksportbedredskab samt de relevante generelle- og specifikke forhold på det spanske ølmarked, som kan påvirke Carlsbergs udvikling.

Jeg vil på baggrund af ovenstående beskrivelser og analyser vurdere Carlsbergs vækstmuligheder på det spanske marked.

Som det fremgår af vækstmulighederne på det spanske marked vil jeg dernæst vurdere i hvilken grad marketingmixet bør differentieries ift. det danske marketingmix.

Indledning
Fremtiden i den vestlige verden ser lys ud i et økonomisk perspektiv. Tider med økonomisk opgang, og BNP-tilvækst skubber igen gang i den vestlige forbrugerkultur.

Stadig er der lande fra den sydeuropæiske del, som lider hårdt af finanskrisen fra 2007. Eksempelvis Grækenland, Italien, Portugal, Spanien og Frankrig.

Her er gini-koefecienten stigende, uddannelsesniveauet er faldende, forbruget er faldende, hjerneflugt er stigende, nedgang i middelklassen, ledigheden øges og de sydeuropæiske lande kæmper mod recession, og i mindre grad en økonomisk depression, fordi deres statsgæld ligger alt for mange % over EU’s krav.

Til gengæld tager Spanien kampen op mod den sydeuropæiske ”mañana-kultur”, og kæmpede sig i 2013 ud af økonomisk recession. Landet oplevede et svimlende BNP tilvækst på 3,2% i 2015, og forventer samme vækstrate i 2016.

Fælles for alle vestlige lande er dog at alkoholforbruget er faldende og især blandt unge. Samtidigt med at alkoholforbruget er faldende, er interessen for sundhed stærkt stigende.

Indholdsfortegnelse
1.0 Indledning 4
1.1 Problemformulering 5
1.2 Metode og afgrænsning 5
1.2.1 Metode 5
1.2.2 Afgrænsning 6

2.0 Carlsberg A/S 7
2.1 Carlsbergs engagement i Spanien 8
2.2 Carlsbergs danske marketingmix 9
2.2.1 Product 9
2.2.2 Price 9
2.2.3 Place 10
2.2.4 Promotion 10
2.3 Delkonklusion 10

3.0 Carlsberg A/S’ eksportberedskab 11
3.1 Koncept 11
3.2 Kapacitet 12
3.3 Kompetencer 12
3.4 Kapital 13
3.5 Delkonklusion 14

4.0 Landeanalyse af det spanske marked 15
4.1 Generelle forhold: 15
4.2 Specifikke forhold: 21
4.3 Delkonklusion 23

5.0 Vækstmuligheder på det spanske marked 24
5.1 Muligheder 24
5.2 Operationel mål med vækststrategier 25
5.2.1 Egen produktion 25
5.2.2 Kendskabsgradsmål 26
5.3 Tilpasning af marketingmix 26
5.3.1 Pris 26
5.3.2 Place 27
5.3.3 Promotion 27
5.3.4 Product 28
5.4 Delkonklusion 28

6.0 Hovedkonklusion 29

7.0 Litteraturliste 32

8.0 Bilag: 34
8.1 bilag 2 – Befolkningspyramide 34
8.2 bilag 2 – Kulturdimensioner: Spanien sammenlignet med Danmark 34
8.3 bilag 3 – Konkurrencetragt af ølmarkedet i Spanien 35

Uddrag
Carlsberg A/S er en multiinternational koncern, som operer på 140 markedet i tre kontingenter. Carlsberg er en produktionsvirksomhed, hvor ejer formen er aktieselskab.

Virksomhedens aktiviteter er at tilbyde producentmarkedet øl, som givetvis er opdelt i 2 segmenter, nemlig on- og offtrade. Koncernen omsatte for ca. 64,5 mia., hvor cirka 3% af denne omsætning er baseret på det danske marked.

Derfor har Carlsberg en internationaliseringsgrad på 97%. Carlsberg A/S beskæftiger 46.000 medarbejder på international plan, og er markedslederen på det danske marked, hvor virksomheden benytter konkurrencestrategien differentiering.

Carlsbergs nuværende engagement er baseret på en licensproduktion, og virksomhedens produkter står for 0,7% af volumen på det spanske ølmarked. Carlsberg stærkeste handlingsparameter er product, da det er her præferencerne skabes.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu