Indholdsfortegnelse
Udarbejd først en kort virksomhedskarakteristik af B&O. Brug kapitel 2.1.

Analyser B&O’s primære målgruppe. Inddrag relevante begreber fra købsadfærd.

Analyser virksomhedens Business Model Canvas. Identificer og argumenter for de tre vigtigste byggesten.
- Nøglepartnere:
- Nøgle aktiviteter:
- Nøgleresuerser
- Værditilbud:
- Kunderelation:
- Kanaler:
- Målgruppe
- Indtægter:

Analyser 2 selvvalgte omverdens faktorer som spiller en særlig rolle for B&O

Besvar udsagnet med faglig argumentation: ’B&O’s største konkurrent er Apple´.

Identificer virksomhedens største udfordring og angiv 2 mulige løsningsforslag.

Uddrag
og Sven Olufsen. Og virksomhedens motto er At skabe er at leve. Bang og Olufsen er en dansk virksomhed der designer og udvikler produkter som fjernsyn, musiksystemer

højtalere og Telefoner til hele verden. Virksomheden har mange butikker rundt om i verden og dermed også 2089 fultidsansatte over hele verden lagt sammen.

Bang og Olufsen er opbygget af to forretningsområder: et til privatkunder og et til erhvervskunder. Privatkunde området består af AV og B&O- play som dækker over audio og videoprodukter der sælges under Bang og Olufsen brandet over hele verden.

Erhvervskundeområdet består af automotiver som består af lydsystemer til biler og digitale forstærk enheder. Bang og Olufsen har været presset på samtlige markeder det seneste år, og det smitter både top og bundlinje.

Salget er gået tilbage i både Europa, Asien og Nordamerika, som har ført til et samlet fald i omsætningen på 18 procent.

Omsætningen i tredje kvartal endte på 710 mio. kr. mod 865 mio. kr. i samme kvartal sidste år. Deres produkter er i ekstremt høj kvalitet

og de går rigtig meget op i deres design. Funktionsmæssigt som konsekvens kan deres produkter ikke mere end deres konkurrenter.

---

Bang og Olufsens målgruppe er helt klart hos de mere velhavende folk, eller det man også kalder samfundets overklasse, det skyldes at deres produkter har rigtig høje priser.

Den teknologiske udvikling har været høj og ikke mindst hurtig de seneste år, og det gør også at priserne er blevet presset, og kvaliteten hos konkurrenterne er formindsket, imens at B&O stadig satser på høj kvalitet og et godt design

derfor vil en person med en lille indkomst have svært ved at have råd til produktet. Når man som familie eller bare alene går ud og køber B&O er der i høj grad tænkt meget over det

og i mindre grad over prisen det vil sige at der er høj involvering i produktet, og der er tænkt meget over valg af produkt. Derfor er det også et kompleks køb

hvilke betyder at der ofte er tale om et produkt, som også betyder meget for forbrugeren. På den ene side bruger forbrugeren meget tid på informationssøgning.

På den anden side har der været overvejelser af andre alternativer, og der har som regel været anbefalinger fra andre som har haft betydning for købets udfald.

Det komplekse køb er også et overvejelseskøb, med udgangspunkt i beslutningsprocessen som er omfattende, hvor alle faser i beslutningsprocessen gennemløbes.