BNP | Opgave | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Testopgave 3.3
Testopgave 3.4
Øvelseopgave 3.5
Øvelseopgave 3.7
a. Hvad er det, som politikeren her har misforstået? Uddyb hendes udtalelser.
b. Diskutér hvad man efter din opfattelse kan forlange omkring politikeres kendskab til samfundsøkonomi? Du kan fx tage stilling til følgende spørgsmål:

Uddrag
a. Tilgangen af varer og tjenester i Danmark til motorvejsudfletningen er importen på 480 og BNP på 1650.

Anvendelsen af varer og tjenester i Danmark til motorvejsudfletningen er eksport på 540, forbruget på 1350 og investeringer på 240.

b. Landets BNP ligger på 1650 og landets forbrug ligger 1350.
1650/100=16,5
1350/16,5 = 81,81%
Forbruget udgør 81,81% af BNP.

c. Landets handel med udlandet kaldes import og eksport, der kan se at vi importere mindre end vi eksportere, det vil også sige at der er underskud i landets betalingsbalancen, fordi vi får flere varer ind i landet end vi selv sælger.

---

a. Årets priser viser man tager den pris der er opgjort for det gældende år og ganger det med mængden

mens faste priser er rengnet over en årrække hvor man har taget den samme pris for produkterne og ganget mængden, dvs. at man for en mere nøjagtig mængdeudvikling, da den er renset for prisstigninger.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu