Blodtypebestemmelse | Biologi Rapport

Formål

Formålet med undersøgelsen er at finde vores fænotype ved hjælp af Eldonkortet, samt at undersøge fordelingen af blodtyper i klassen inden for ABO- og Rhesussystemet og sammenligne fordelingen med den danske befolknings fordeling.

Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Materialer
Fremgangsmåde
Resultater
- ABO-systemet:
- Rhesussystemet:
Diskussion
Konklusion

Uddrag
Det ses at der minimal forskel mellem klassens resultater og den danske befolknings resultater. Klassens resultater er fundet ved hjælp af et Eldonkort. Dette Eldonkort består af 4 felter: 3 antistoffer og 1 kontrolfelt. Kontrolfeltet er der blot for at sikre sig at der ikke er noget galt med prøven. Hvis der er sket en reaktion på kontrolfeltet, er prøven ubrugelig.

De tre felter med antistoffer indeholder antistofferne: A, B og D. Når Antistofferne reagerer med deres tilsvarende antigener, agglutinerer blodet og dermed kan man se hvilke antigener dit blod indeholder. Antistofferne hører til AB0-systemet, og antistoffet D hører til Rhesussystemet.

Min ven Daris fik bestemt sin blodtype med et Eldonkort. Han fandt ud af at han havde blodtype B, rhesus positiv. Det vil sige at hans blod agglutinerer ved felterne med antistofferne B og D, da han har tilsvarende antigener i hans blod: blodtype B, rhesus positiv.

Denne type blod giver ham disse mulige genotyper: ”IBIB” eller ”IBi” i AB0-systemet og RR eller Rr i Rhesussystemet.
Daris’ viden om hans blodtype kan han benytte under en blodtransfusion. Det er vigtigt, da kroppen danner antistoffer mod fremmede antigener.

Hvis man modtager blod med antigener der er anderledes end de antigener man har vil modtagne blod kunne agglutinere i kroppen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu