AS Bryggeriet Vestfyen | VØ | 10 i karakter

Indledning
A/S Bryggeriet Vestfyen blev etableret for mere end 130 år siden. Bryggeriet startede som et lille, lokalt bryggeri med blot et par forskellige øl i sortimentet og levede udelukkende af lokalt salg.

Dengang var bryggeriet blot et af mange små, lokale bryggerier. I dag er det et af de få selvstændige bryggerier, der er tilbage.

Bryggeriet har gennem tiderne gennemgået både større og mindre forandringer og tilpasninger, både hvad angår produkter og materiel.

I dag har bryggeriet 25.500 m2 fordelt på 5 tappekolonner og tilhørende lagerhaller på et samlet grundareal, der udgør 85.000 m2.

Indholdsfortegnelse
OPGAVE 14.10
A) Indsæt de relevante tal fra årsrapporterne for A/S Bryggeriet Vestfyen for årene 2015/16 til 2017/18 i Excel-filen.
B) Beregn AG, OG, AOH, GR, EKF og gearingen for 2015/16, 2016/17 og 2017/18.
C) Beregn indekstal til belysning af udviklingen i overskudsgraden fra 2015/16 til 2017/18.
D) Redegør for, hvilke interne og eksterne forhold der ifølge ledelsesberetningerne har haft betydning for udviklingen i rentabiliteten og indtjeningsevnen i A/S Bryggeriet Vestfyen.
E) Analyser rentabiliteten
F) Analyser, hvordan de interne og eksterne forhold har påvirket indekstallene for indtjeningsevnen.
G) Forklar, hvordan indekstallenes udvikling har påvirket overskudsgraden.

Uddrag
Virksomheden har etableret på eksportmarkedet, det har givet en positiv stigning i nettoomsætningen som samtidig har givet en stigning i overskudsgraden. Det har derudover givet virksomheden en stigning i omkostninger til platforme, markedsføring m.m.

---

Der er hård priskonkurrence fra andre mærkevarer som har medført et negativt fald i afsætningen af private label produkter. Derudover har den hårde priskonkurrence medført et fald i nettoomsætningen og i dækningsbidraget.

---

Virksomheden har fået et større kendskab til deres produkter, det vil hermed fører til flere kunder og derefter en øget omsætning.

---

Virksomheden har haft besøg af en udenlandsk kunde, det vil give virksomheden gode muligheder i fremtiden på eksportmarkedet samt øge nettoomsætningen.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu