Opgavebeskrivelse
I skal i denne aflevering arbejde med analyse af indtjeningsevnen for Bryggeriet Vestfyen. Afleveringen er individuel, så arbejdet med afleveringen skal foregå selvstændigt

Afleveringen laves i Word ved at der skrives videre i dette dokument.

Indholdsfortegnelse
1) (10%) Start med at lave en kort virksomhedskarakteristik. Brug evt. følgende kilde: https://bryggeriet-vestfyen.dk/#ombryggeriet (kan evt. laves i punktform)

2) (10%) Åben herefter vedhæftede excel-fil skabelon samt regnskaber. Find resultatopgørelsen i de to vedlagte årsrapporter og udfyld excel-filen.

3) (20%) Læs ledelsesberetningen i 2017-18 årsrapporten (økonomisk beretning, s. 14), og skriv en liste over de hændelser og forhold der fremhæves samt hvordan de påvirker hhv. omsætning, omkostninger og indtjeningen i virksomheden.

4) (50%) Skriv nu en sammenfattende analyse, som skal indeholde flg. afsnit:
a. Kort opsummering på udviklingen i overskudsgraden. Forklar/beregn også den procentuelle ændring år for år. Er overskudsgraden uændret/stigende/faldende?

b. Kommenter på udviklingen i omsætningen. Inddrag hændelser/forhold fra opg. 3 der har påvirket omsætningen. (hvis der blev fundet nogen)

c. Kommenter på udviklingen i produktionsomkostningerne samt i forholdet mellem produktionsomk. og omsætningen. Inddrag hændelser/forhold fra opg. 3 der har påvirket disse omkostninger. (hvis der blev fundet nogen). Forklar hvordan udviklingen i produktionsomkostningerne har påvirket OG.

d. Kommenter på udviklingen i salgs- og distributionsomkostningerne samt i forholdet mellem disse omkostninger og omsætningen. Inddrag hændelser/forhold fra opg. 3 der har påvirket disse omkostninger. (hvis der blev fundet nogen). Forklar hvordan udviklingen i salgs- og distributionsomk. har påvirket OG.

e. Kommenter på udviklingen i administrationsomkostningerne samt i forholdet mellem disse omkostninger og omsætningen. Inddrag hændelser/forhold fra opg. 3 der har påvirket disse omkostninger. (hvis der blev fundet nogen). Forklar hvordan udviklingen i adm.omk. har påvirket OG.

5) (10%) Undersøg og kommenter kort hvordan indtjeningen i virksomheden har udviklet sig fra analyseperioden til de to seneste regnskabsår. (2018/19, 2019/20)

Uddrag
- Virksomheden hedder Bryggeriet Vestfyen
- Virksomheden er A/S aktieselskab
- Virksomheden er en Produktionsvirksomhed
- Virksomhedens produkter er læskedrikke og øl.

---

a. Kort opsummering på udviklingen i overskudsgraden. Forklar/beregn også den procentuelle ændring år for år. Er overskudsgraden uændret/stigende/faldende?

Overskudsgradens udvikling er på den negative side, og på vej ned ad, for det startede med 3% til 0,1% nu.

Det starter som sagt med 3% i startsåret som er 2014/15 og forsætter ned til 2,3% i 2015/16 og forsætter ned til 1,7 i 2016/17% og forsætter igen ned til 0,1% og er i underskud lige nu. Overskudsgraden falder pga. at omsætningen er faldende og omkostningerne er stigende.

b. Kommenter på udviklingen i omsætningen. Inddrag hændelser/forhold fra opg. 3 der har påvirket omsætningen. (hvis der blev fundet nogen)

Vi kan se på skemaet oven over at, nettoomsætningen er faldet med de 11,6% som er rimelig meget, det kunne være fx at pilsnerslaget er fladet, så omsætningen i virksomheden er nået ned til en rimelig negativ udvikling.

c. Kommenter på udviklingen i produktionsomkostningerne samt i forholdet mellem produktionsomk. og omsætningen.

Inddrag hændelser/forhold fra opg. 3 der har påvirket disse omkostninger. (hvis der blev fundet nogen). Forklar hvordan udviklingen i produktionsomkostningerne har påvirket OG.