Anvendelse af statistik i virkelighedens verden | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
1. Indledning - fortrinsvis med ord - som skal indeholde:
- Eksempler på anvendelse af statistik i virkelighedens verden (formål).
- Forklar forskellen på diskret og kontinuert variabel.

2. Diskrete variable
- Redegør for grundlæggende begreber samt evt. formler herfor.
- Redegør for statistiske diagrammer:
- Redegør for statistiske deskriptorer samt evt. formler der for:

3. Kontinuerte variable
- Redegør for grundlæggende begreber samt evt. formler herfor.
- Observationsinterval
- Intervalhyppighed
- Intervalfrekvens
- Summeret intervalfrekvens
- Redegør for statistiske diagrammer:
- Redegør for statistiske deskriptorer samt evt. formler der for:

Uddrag
Fra år 2002 til år 2008 er BNP ‘en totalt steget med 27,46 %, svarende til en gennemsnitlig stigning på 4,58% pr. år.

År 2008 til år 2009 er det eneste år hvor BNP var faldende, her var den faldende med 5,91% point, dette giver et BNP fald på 4,63% som er beregnet ved at dividere 5,91% point med indekstallet for år 2008, som er 127,46 og ganget med 100.

BNP samlede stigning fra år 2002 til år 2014 er på 37,74%, dette giver en gennemsnitlig stigning på 3,145% pr. år.

---

Typetal er den observation der optræder flest gange. Det kan også være den der har den største frekvens i et observationssæt. Hvis man giver et eksempel på at der er 5 familier. Tre af disse familier har børn med to søskende.

Så i observationssættet er typetallet 2, da det både er den der har den største frekvens, men man kan også se det på en anden måde at det er typetallet, da hyppigheden er den der optræder flest gange. Derfor er typetallet 2, da de fleste familier har børn med to søskende.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu