Agnete og Havmanden | Analyse | H.C. Andersen

Indledning
Folkeviser er oprindeligt danseviser, der blev brugt i forbindelse med overklassens underholdning. Viserne er blevet nedskrevet af mange omgange, da de i starten blev fortalt fra mund til mund.

Folkeviser er dermed oftest ældre end deres nedskrivning, og er oftest lette at huske, da man i de gamle dage gik og sang dem.

Folkeviser er i de fleste tilfælde opbygget af 2 eller 4 linjet strofer med et følgende omkvæd, og nogle folkeviser indeholder endda også et mellemkvæd.

Uddrag
Agnete og Havmanden kan indsættes i folkevisemodellen: ”eksposition, transformation og konsekvens”. I eksposition bliver vi introduceret til Agnete og Havmanden. H

avmanden frier herefter til Agnete, hvilket hun indvilliger i, og de drager derefter ned på havets bund, og bor i 8 år, og får 7 sønner.

Transformationen er overgangen fra da Agnete hører ”de engelske kirkeklokkers klang”, og til da hun vender tilbage på landjorden igen efter 8 år.

Konsekvensen udløses, da Agnete beslutter sig for at vende tilbage til sit gamle liv på landjorden, og hun skilles fra Havmanden.

Agnete er hovedpersonen i folkevisen, og som det beskrives i strofe 13, er hun er ”gulhåret”. Hun er en ung kvinde, der gifter sig med Havmanden, og tager med ham ned på havets bund, hvor de bor i 8 år og får 7 sønner sammen, (strofe 5).

Agnete fik et rødt guldbånd, et par guldspændte sko, og en harpe af guld (som kan spille, når hun er trist) af havmanden, for at tage med ned til havets bund (strofe 19-21).

Agnete har også en mor der bor på land (strofe 18). Agnete befinder sig i en overgangsperiode fra ung til voksen, og da hun en dag hører kirkeklokkernes klang fra land, ønsker hun at komme op til kirken, fordi hun mindes sin tid på land (strofe 26).

Agnete må dermed være religiøs, da hun lader sig forføre af Gud og kristendommen tilbage til hendes gamle liv, og væk fra denne hedenske tro Havmanden har haft hende undfanget i.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu