Indholdsfortegnelse
1. Hvordan var europæernes forbindelser til Afrika før 1800-tallets slutning?

2. Hvorfor var Storbritannien interesseret i Ægypten?

3. Lav en kilde analyse af tekst 5 ved hjælp af de kildekritiske grundspørgsmål. Hvordan retfærdiggjorde jarlen af Cromer (tekst 5), at briterne i 1882 gjorde Egypten til et protektorat?

4. Hvad var formålet med Berlinkonferencen? Og hvad var konferencens konsekvenser?

5. Hvordan opfattede de europæiske magter det afrikanske kontinent og de afrikanske samfunds status?

6. Hvilke faser gennemløb den europæiske indtrængen, og hvad karakteriserede europæernes metoder?

7. Hvorfor var den væbnede modstand mod europæernes fremtrængning særlig stærk i Nordafrika og i Sydafrika?

8. Hvorfor var der ikke nogen samlet afrikansk modstand? Inddrag tekst 12 og lav igen forbindelse en lille kildeanalyse af tekst 12.

Uddrag
1. Hvordan var europæernes forbindelser til Afrika før 1800-tallets slutning?
Da europæerne begyndte at bygge imperier i Afrika, var der stærke forbindelser, og europæerne havde et omfattende kendskab til de asiatiske kulturer.

Europæiske opdagelsesrejsende, skabte stor interesse for Afrika, og man begyndte at få store viden om Afrika, derfra blev det til sidst et kapløb mellem store og mellemstore europæiske lande. Europæernes kapløb om Afrika skete i forbindelse med åbningen af Suezkanalen.

2. Hvorfor var Storbritannien interesseret i Ægypten?
Fordi de kunne sejle gennem Ægypten gennem Suezkanalen i 1869 hvilket gjorde at de ikke 9skulle sejle hele vejen udenom og de ruter gik fra 10.687 sømil til 6.274 sømil.

Suezkanalen var internationalt eget og Frankrig, Storbritannien og den ægyptiske hersker, khediven, var de største aktionærer.