Indholdsfortegnelse
Formål
Teori
Resultater samt resultatbehandling
Resultater
Beregning af reaktionshastighed
Diskussion

Optimer dit sprog - Klik her og bliv verdensmester i at skrive opgaver

Uddrag
Hvis man ser på resultaterne fra glas 1 og 2, så ser man også en forskel i reaktionshastigheden.

Her ses det, at reaktionshastigheden er størst i glas 2, hvilket stemmer overens med, at reaktionshastighed øges ved øget reaktantkoncentration. En øget koncentration af reaktant øger reaktionshastigheden, da der er større chance for, at man får sammenstød mellem reaktanterne.

Derved er der også større chance for sammenstød som har den tilstrækkelige energi til at modsvare aktiveringsenergien i reaktionen. Derfor øges antallet af succesfulde sammenstød og reaktionshastigheden stiger.

Igennem arbejdet med forsøget ses det også, at det ikke kun er tilstedeværelsen af en katalysator eller reaktionskoncentrationen, der spiller en rolle. I glas 1 og 3 er der nemlig også stor forskel på reaktionshastigheden, hvilket skyldes ændring i temperatur.

Temperaturen har nemlig også indflydelse på reaktionshastigheden. I glas 3 sænkede vi temperaturen til 10 ° hvilket medførte at reaktionshastigheden faldt.

Dette skyldes, at stofferne bevæger sig langsommere når temperaturen sænkes og der vil dermed ske færre sammenstød mellem reaktanterne som har tilstrækkelig høj energi til at overkomme aktiveringsenergien (energibakke).

Ud fra alle vores resultater, kan jeg konkludere, at de stemmer godt overens med teorien og dermed har der heller ikke været nogle tydelige fejlkilder. Det kan ikke udelukkes, at der kan være sket små måleusikkerheder, da vi skulle tage tid på hvor hurtigt reaktionen skete, da farvet skiftet sker så hurtigt. Dog er dette ikke noget, der har haft stor betydning eller skabt store udsving i vores resultater.