12 spørgsmål & 12 dybdegående besvarelser om eventyrgenrens udvikling

Indholdsfortegnelse
1. Hvordan defineres folkeeventyr og hvad kendetegner dem (s.8-9)?
2. Hvilke mundtlige fortællegenrer kendes i øvrigt og hvad kendetegner disse (s.8-9)?
3. Hvilken funktion havde folkeeventyrene i middelalderen? (s.9)
4. Hvilke temaer behandles typisk i folkeeventyr? (s.9)
5. Hvordan kan middelalderens levevis og -vilkår spores i folkeeventyrene? (s.9)
6. Hvilke to typer af folkeeventyr nævnes i uddraget og hvad kendetegner dem? (s.9-10)
7. Hvornår og hvordan er folkeeventyrene overleveret? (s.8 og 10-11)
8. Hvad er kunsteventyr og hvad kendetegner disse? (s.11-12)
9. Hvilke temaer er i fokus i kunsteventyr? (s.12)
10. Hvilken genre opstår i 1900-tallet som en særlig udgave af eventyrgenren? Og på hvilken måde trækker genren på eventyrgenren? (s.12-13)
11. Hvad kendetegner fantasygenren? (s.13-14) På hvilken måde ligner den eventyret som genre? Hvornår er genren opstået?
12. Hvad kendetegner science fiction som genre? Hvordan adskiller den sig fra fantasy? Hvad vil forfatterne af science fiction ofte kritisere? (s.14)

Uddrag
- Folkeeventyr stammer fra middelalderen og frem til 1800-tallet. Folkeeventyr er kendetegnet ved at det er forskellige fortællinger fra forskellige anonyme personer.

- Sagn: Et sagn er baseret på konkrete hændelser eller historiske personer.

- Skærmeeventyr:
Fortællingen forgår i et realistisk men overdrevet univers, hvor der bliver taget fat om sociale konflikter. Ofte mellem alumen og overklassen. Man følger de svage og undertrykte bønder, som man så får sympati for dem