Zambias økonomi | Noter IØ

Indholdsfortegnelse
Angiv kort nogle af årsagerne til de store prisudsving på kobber (beskriv kort udviklingen i figuren nedenunder og inddrag din viden om hvordan prisen på forskellige typer af råvarer påvirkes). Illustrér nogle af dine pointer i et udbud/efterspørgselsdiagram (tegn evt. på papir, fotografer, og sæt ind som billede).
- Figur 1:
- Figur 2:
- Figur 3:

Giv en kort redegørelse for begrebet 'monoeksport' og belys med data fra Zambia: oec.world, hvori du inddrager figur 24.10 i bogen.
- Figur 24.10:

Foretag ud fra nedenstående data en udviklingsøkonomisk landeanalyse, hvori du placerer hvilket udviklingsstadie Zambia befinder sig på ud fra den demografiske transitionsmodel, erhvervssektormodelen og det typiske vækstforløb. Begrund og argumenter ved hjælp af fagbegreber.
- Den demografiske transitionsmodel:
- Befolkningspyramide:
- Erhvervssektormodellen:
- Det typiske vækstforløb:

Analyser betydningen af, at Zambias eksport er domineret af kun ganske få varer. Hvordan påvirkes Zambias økonomi ved:
A) En lavkonjunktur i i-landene (hvordan påvirker det efterspørgslen efter kobber? Hvordan påvirker det prisen? Hvordan påvirker det Zambias økonomi?)
B) At der pludselig findes et erstatningsprodukt, der udkonkurrerer kobber (hvad sker der med prisen på kobber? Hvordan påvirker det Zambias økonomi?).

Diskuter, med udgangspunkt i din viden om de forskellige udviklingsstrategier, hvilke muligheder der kunne være for Zambia for at bryde ud af monoeksporten, og hvilke risici og svagheder, der kunne være forbundet ved de forskellige strategier. Besvarelsen skal desuden inddrage de tre bilag, ligesom den gode besvarelse inddrager resultater og pointer fra de andre delspørgsmål.

Uddrag
Ud fra figur 1 ses en stabil kurve i kobberpriserne indtil 2004. Fra 2004-2007 er der en global højkonjunktur, der førte til højere råvarepriser, hvilket bl.a. forklarer det kraftige opsving på kobberpriserne.

Finanskrisen medførte til gængæld et kraftigt fald i industriproduktionen i de fleste lande, hvilket betød et mindre behov for metaller, og derved et fald i efterspørgslen på kobber i 2008.

Fra 2009-2012 er der genstart og stimuli i ilandenes økonomi, hvilket forklarer det kraftige opsving på kobber, og fra 2013-2016 falder prisen på kobber, idet globale økonomier oplever en sløv vækst, som fører til nedsving i kobberpriserne.

Årsagen til de store prisudsving på kobber findes på efterspørgselssiden eftersom udbuddet på kort sigt er rimelig konstant. Efterspørgslen på kobber afhænger særligt af ilandenes konjunkturer.

Et økonomisk opsving i ilandene medfører en større afsætning og dermed en øget produktion af transportmidler, teknologi, smykker etc. Dette opsving øger efterspørgslen, og dermed presser prisen på kobber op.

---

Som der ses i figur 23.10, så anses ressourcebaserede produkter, som værende den mest enkelte kategori. Landbrugsproduktion og minedrift kræver simpel teknologi

enkelte maskiner samt lavpraktisk arbejdskraft, hvorimod de mere vidensbaserede tjenesteydelser kræver et højt videnindhold og avanceret teknologi.

Med udgangspunkt i den viden, så befinder Zambia i den simpleste kategori, altså ressourcebaserede produkter eftersom Zambia eksporterer kobber.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu