Widex AS | Opgaver | 12 i karakter

Indholdsfortegnelse
Opgavebeskrivelsen
Opgave 1

1.4 (5 %)
Forklar, hvorfor egenkapitalens forrentning er faldet fra 25,0 % i 2016/17 til 22,6 % i 2017/18.

1.5 (5 %)
Forklar, hvordan Widex A/S’ likviditet overordnet har udviklet sig i 2017/18, og hvilke væsentlige forhold der har været årsag til udviklingen.

1.6 (5 %)
Vurder, hvordan rivalisering i høreapparatbranchen vil blive påvirket af Boses indtræden i branchen.

Opgave 2

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejer form fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Egenkapitalen er faldet med 2,4 pct. grundet resultatet før skat er steget procentvis mindre end egenkapitalen.

Dette sker fordi virksomheden Widex har fået sig en større egenkapital. Ser vi på virksomhedens afkastningsgrad i 2017/18 var den på 14,1, gældsrenten var på 5,6 pct. Det betyder at rentemarginalen var på 8,4 pct.

Med en positiv rentemarginal kan vi se at virksomheden Widex tjener på at arbejde med gæld. Når man som virksomheden her arbejder med at tjene penge på gæld, er det vigtigt at have en høj gearing.

For virksomheden her er deres gearing dog faldet med 0,24 pct. Det har haft en betydning for virksomheden da de har arbejdet med gæld i takt med en gearing som er faldet.

Det har haft den betydning at det har påvirket egenkapitalens forrentning negativt, dette er derfor årsagen til at den faldet med 2,4 procentpoint fra 2016/17 til 2017/18.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu