WaterForYou | Forretningsplan

Indholdsfortegnelse
resumé
idégrundlag
forretningsidé
produktet
forretningsgrundlag
medarbejderressourcer
teamets stærke sider og viden om produktet
ejernes iværksættertyper
teamets svage sider
hvordan tilegnes de relevante ressourcer
produktet og behovet
markedet
kunder:
geografisk afgrænsning af kunderne
målgruppen
persona af slutbrugeren
konkurrencesituation
de vigtigste konkurrenceparametre på markedet
vigtigste konkurrent
stærke og svage sider ved konkurrenterne
vurdering af markedet:
salg- og markedsføring
løbende salgs- og markedsføringsaktiviteter fra start
årligt budget til markedsføring
public relation (pr) ved åbning af virksomheden
udvikling og mål
budgetter
etableringsbudget
driftsbudget
likviditetsbudget
finansiering
kildeliste
bilag
bilag 1 - organisering af virksomheden
bilag 2 - spørgeskema
bilag 3 - de 4 p’er
bilag 4 - skydeskivemodellen
bilag 5 - porters five forces
bilag 6 - omverdensmodellen

Uddrag
Forretningsidé
WaterForYou er en handelsvirksomhed, der sælger vandautomater. Der er ikke blot tale om almindelige vandautomater, men derimod vandautomater med nytænkende elementer.

Produktet
Vandautomaterne består at et rektangel modul. Der skal være en åben side, hvori man kan placere vandflasken på et afmærket område.

Derefter kan man trykke på en knap, så en låge lukker ned. Knappen holdes nede, og dermed fyldes der vand i flasken. Når man flytter fingeren fra knappen så åbner lågen, og dermed kan den fyldte vandflaske fjernes.

I bunden er en afmåler, som kan registrere, hvis flasken enten står placeret forkert eller er fyldt, og der dermed ikke ryger vand ned i flaske. Hvis dette registreres, så stopper vandtilførslen, og lågen går op.

Vandaoutomaterne indeholder en vandkøler der er yderst effektiv og hygiejnen er helt i top, da drikkevandet kontinuerligt nedkøles i en rustfri kølespiral.

Der er vandtilførsel direkte fra installationen i bygningen som sikrer, at der altid er naturligt vandtryk hele vejen gennem køleren. Det betyder, at der aldrig vil stå “gammelt” vand i køleren.

Forretningsgrundlag
Der vil forekomme indtægter ved salg af vandautomater til offentlige institutioner og arbejdspladser. WaterForYou tilbyder endvidere service og reparation, som sikrer en stabil indtægt samt opretholdelse af kundekontakt.

Medarbejderressourcer:

Teamets stærke sider og viden om produktet
Alle 5 ejere er ved at tage en gymnasial uddannelse på Hillerød Handelsgymnasium Knord, inden for studieretningen “marked og økonomi”.

Ejerne har selv oplevet pain, og interessen er derfor at udarbejde det mest effektive produkt for forbrugeren.

Teamet har faglig viden indenfor økonomiske fag, hvor de har et basiskendskab til markedsføring, styring af økonomi, metoder til at drive en virksomhed, samt hvordan man benytter en innovativ tankegang.

Ejernes iværksættertyper
Teamets iværksættertyper danner grundlag for et godt samarbejde. En fra teamet er mest entreprenøren og integratoren. To fra teamet er mest producenten og de sidste to fra teamet er mest administrator.

Det er en styrke for virksomheden, at der både er en til at finde på ideer, få ideerne udført, skabe resultater, tage styring, samt holde styr på hele teamet. Det kan være en svaghed at virksomheden kun har en person med de kreative tanker og en til at holde styr på alle de andre i teamet.

Da producenten og administratoren ofte tænker mere kortsigtet, kan det være problematisk, da det kan forårsage nogle forhastede beslutninger.

Teamets svage sider:
Teamet har ikke alle de nødvendige ressourcer. Der er bl.a. tale om mangel inden for det tekniske område i form af produktion af vandautomaterne, samt det økonomiske i form af finansiering af produktet.

Endvidere mangler der erfaring inden for selve salget og opbygningen af virksomheden, til trods for at der er tilegnet en del viden gennem uddannelsen.

Hvordan tilegnes de relevante ressourcer
Der skal spares med andre iværksættere, for at tilegne de manglende kvalifikationer angående, hvad det kræver som ny virksomhed.

Der skal indhentes kapital og kapacitet. Dette gælder bl.a. at få viden og personer ind i virksomheden med kvalifikationer inden for området til produktion, så der kan indgås et samarbejde med en produktionsvirksomhed.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned Få adgang nu