VØ Opgave 11.19: Udsagn korrekt eller forkert & begrund

Opgavebeskrivelse
1. I nettoomsætningen medregnes ikke moms og andre skatter, der er direkte forbundet med salget.
2. En vare indgår først i en virksomheds nettoomsætning, når kunden har betalt for den pågældende vare.
3. Vareforbruget er en opgørelse af den samlede kostpris for de varer, der er solgt i regnskabsperioden
4. Bruttofortjenesten beregnes ved at trække omsætningen fra vareforbruget.
5. Når man afskriver et anlægsaktiv, fordeler man aktivets kostpris ud over det antal år, hvori man forventer at kunne benytte aktivet.
6. En virksomheds egenkapital kan beregnes som virksomhedens aktiver minus virksomhedens gældsforpligtelser.
7. Jo højere man værdiansætter et aktiv i et selskab, jo lavere bliver selskabets egenkapital.
8. Jo højere man værdiansætter en gældsforpligtelse i et selskab, jo højere bliver selskabets egenkapital.
9. Ved anlægsaktiver forstås aktiver, der er bestemt til vedvarende brug eller eje i virksomheden.
10. Indholdet i kontinuitetsprincippet og neutralitetsprincippet er det samme.
11. Ved afskrivning forstås en periodes værdiforringelse på et anlægsaktiv.
12. Jo større afskrivning man har fastsat for et regnskabsår, jo større resultat og jo større egenkapital ultimo vil man nå frem til for dette regnskabsår.
13. Et anlægsaktivs bogførte værdi beregnes som forskellen mellem aktivets kostpris og aktivets akkumulerede afskrivninger.
14. En anlægsnote specificerer både kostprisen og de akkumulerede afskrivninger for selskabets anlægsaktiver, fx biler samt driftsmateriel og inventar.
15. Ved omsætningsaktiver forstås aktiver, der ikke er bestemt til vedvarende eje eller brug for selskabet.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave

  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal

Premium 39 DKK pr måned

  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang her