Indholdsfortegnelse
1.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.
1.2 (10 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.
1.3 (10 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 2
Kalkulation og indtjening

2.1 (10 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.
2.2 (10 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.
2.3 (10 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 3 Ejerform og vækst
3.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.
3.2 (10 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
3.3 (10 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Opgave 4 CSR
4.1 (5 %)
Redegør for årsagen til, at Running Clothes A/S forlanger, at dens leverandører skal overholde virksomhedens code of conduct.
4.2 (5 %)
Analyser udviklingen i Running Clothes A/S miljøpåvirkning fra 2014 til 2017.
4.3 (5 %)
Vurder, hvilke andre CSR-aktiviteter der kan være relevante for Running Clothes A/S at fokusere på.

Uddrag
Martin Bang ejer virksomheden Earphone A/S. Virksomheden udvikler en avanceret elektronisk komponent, der fx bruges i høreapparater og teleslyngeanlæg.

Hele udviklingen foregår i Danmark, mens selve produktionen foregår hos en producent i Ungarn. Earphone A/S har haft stor succes på markedet, men kæmper hele tiden med at indfri kundernes forventninger til fortsat produktudvikling.

Virksomheden blev etableret for 5 år siden som en enkeltmandsvirksomhed, men blev for 1⁄2 år siden omdannet til et aktieselskab. Earphone A/S har været igennem en rivende økonomisk udvikling siden etableringen, som dog også har medført større gældsforpligtelser.

Martin Bang har store ambitioner for sin virksomhed. Han ønsker fx, at den årlige vækst i omsætningen skal være mindst 25 %, for som Martin Bang siger: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.