Hørecenter Århus, Hans Peter Nyvang, VDN Martin Bang | VØ

Indholdsfortegnelse
2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter. Saldobalancen fremgår af bilag 3.
I bilag 4 er der en skabelon til balancen.
2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.
2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4. De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.
3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.
3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejerform fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.
4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.
4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
Martin Bang har delvist ret i sit udsagn men det er ikke kun virksomheder der har en høj vækst der kan overleve.

Der er også risiko for at en virksomhed kan have en for høj vækst til at man kan følge med, det vil sige at virksomheden vokser og vokser, pludseligt stopper væksten og din omsætning kan ikke følge med.

Derimod de mindre virksomheder med en mindre vækst som har en bare lidt højere indtægt ind omkostninger, kan leve i rigtig lang tid.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu