Hørecenter Århus AS | VØ opgave | Noter

Indholdsfortegnelse
Rapportering

2.1 (10 %)
Opstil balancen pr. 30.09.18. Der skal ikke udarbejdes noter.
- Saldobalancen fremgår af bilag 3.
- I bilag 4 er der en skabelon til balancen.

2.2 (5 %)
Vurder, hvilken regnskabsklasse Hørecenter Århus A/S tilhører.

2.3 (5 %)
Forklar, om det er i overensstemmelse med de grundlæggende forudsætninger for årsrapporten, at Hans Peter Nyvang ønsker at ændre afskrivningsmetode for inventaret.

Opgave 3
Kalkulation og indtjening
Salgsprisen for Excellence-4 er kr. 99.

3.1 (5 %)
Beregn kostprisen for partiet på 75.000 stk. Excellence-4.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 5.

3.2 (5 %)
Beregn dækningsbidraget pr. stk. og dækningsgraden for Excellence-4.
- Dækningsbidrag

3.3 (5 %)
Forklar hvordan det vil påvirke dækningsgraden, hvis kursen på VDN falder.

Opgave 4
Ejerform og vækst

4.1 (5 %)
Redegør for de fordele Martin Bang opnår ved at ændre virksomhedens ejer form fra enkeltmandsvirksomhed til aktieselskab.

4.2 (5 %)
Beregn indekstal for den årlige omsætning og beregn den årlige procentuelle vækst i omsætningen.
- De nødvendige informationer fremgår af bilag 6.

4.3 (5 %)
Diskuter, om Martin Bang har ret i sit udsagn: ”Det er kun virksomheder, som har høj vækst, der overlever på lang sigt”.

Uddrag
to butikker i Århus. Virksomheden ejes i dag af den oprindelige stifter Hans Peter Nyvang, der har drevet virksomheden i mere end 25 år.

Hørecenter Århus A/S har altid haft en sund økonomi med overskud, stigende egenkapital og en høj soliditetsgrad. Der er i dag 45 ansatte i virksomheden.

Økonomichefen har udskrevet saldobalancen pr. 30.09.18, som skal bruges til opstilling af resultatopgørelse og balance for regnskabsåret 2017/18. Økonomichefen har allerede opstillet resultatopgørelsen og beregnet årets resultat til tkr. 5.112.

Hans Peter Nyvang ønsker snart at gå på pension og vil derfor gerne overdrage virksomheden til sin søn.

Han er imidlertid noget bekymret for den store egenkapital, der kan gøre det svært for sønnen at købe virksomheden.

Hans Peter Nyvang overvejer derfor at ændre afskrivningsmetoden på inventaret fra den lineære metode til saldometoden. Det vil betyde, at de årlige afskrivninger stiger, hvorved årets resultat og egenkapital falder.

Sådan får du adgang til hele dokumentet

Byt til nyt Upload en af dine opgaver og få adgang til denne opgave
  • Opgaven kvalitetstjekkes
  • Vent op til 1 time
  • 1 Download
  • Minimum 10 eller 12-tal
Premium 39 DKK pr måned
  • Adgang nu og her
  • 20 Downloads
  • Ingen binding
  • Let at opsige
  • Adgang til rabatter
  • Læs fordelene her
Få adgang nu